Home

Faktorisering brøk

Faktorisering . Faktorisering er ofte brukt i matematikken. Det går ut på å skrive et tall som produktet av faktorer. Tallet 4 kan skrives som 2 · 2. Dersom vi skriver 4 som 2 ·2 har vi faktorisert 4. Dette bruker vi ofte når vi skal finne fellesnevner eller forkorte. Dersom vi skriver 8 = 2 · 4 har vi faktorisert 8 La oss si at vi har to brøker med nevnere 3 og 5. Hva er fellesnevneren for disse? Jo, det er 15, altså vi multipliserer nevnere. Våre to første brøker har a og a + 1 som nevnere. Siden dette også er to uttrykk uten fellesfaktorer, finner vi fellesnevneren ved å multiplisere disse. Dette betyr at fellesnevneren er. a ⋅ (a + 1) = a (a + 1 Her vises hvordan du kan bruke faktorisering av naturlige tall til å forkorte en brøk. For ungdomstrinnet. Se faktorisering av naturlige tall.

Faktorisering, Delelighet, Fellesnevner - matematikk

Å forkorte brøken . Å forkorte en brøk er det motsatte av å utvide den. Først må vi faktorisere teller og nevner. Se siden om faktorisering dersom du ikke kan det. Brøken tolv sekstendeler kan skrives som: Når vi forkorter 2- tallene i teller og nevner må vi huske på at de erstattes med tallet 1 Multiplikasjon og divisjon med brøker Kjernestoff. Brudden brøk Kjernestoff. Regnerekkefølge Kjernestoff. Bokstaver kan erstatte tall Kjernestoff. Hvordan regne med Faktorisering av andregradsuttrykk ved å bruke kvadratsetningene Kjernestoff. Forenkling av rasjonale uttrykk Kjernestoff. Hva kan du om. Først et eksempel på å trekke sammen brøker ved å finne fellesnevner ved faktorisering, deretter forkorting av brøkuttrykk etter at teller og nevner er fakto.. Faktorisere brøk. matematikk 1S » 28/10-2014 16:41 . Noen her som kan vise faktorisering og forkorting av: regn ut: [tex]\frac{2}{3}*\frac{6x-9}{4x}[/tex Introduksjon til faktorisering, delelighet og fellesnevner. Tilpasset 8. klasse pensum. De faktorene som er med i fellesnevner og ikke i brøkens nevner, er de faktorene brøken må utvides med for at man oppnår å få fellesnevner i brøken. (se siden som omhandler brøk)

Faktorisering af brøk. 13. oktober 2010 af Ezekiel (Slettet) - Niveau: A-niveau Hej. Jeg har fået den opgave at jeg skal faktorisere tæller og nævner i følgende brøk. x^2-9x+20. x^2-x-12. Hvad skal jeg gøre?? På forhånd tak. Brugbart svar (0) Svar #1 13. oktober 2010 af peter lind. Find rødderne. http://www.eksamensoppgaver.org/guider/forkorte-og-utvide-brok/19/ For bedre kvalitet på videoen om faktorisering, forkorting og utviding av brøk. I tillegg. Faktorisering av uttrykk som inneholder flere ledd. Når et uttrykk består av flere enn ett ledd, bør du begynne med å sjekke om det er mulig å faktorisere ved hjelp av en eller flere av de tre metodene som er vist nedenfor. LK06 Vis kompetansemål. Metodene nedenfor er. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Faktorisering av andregradsuttrykk ved hjelp av nullpunktmetoden. Vi kan faktorisere andregradsuttrykk ved en metode som kalles nullpunktmetoden. Hvis vi ønsker et uttrykk uten brøk, kan vi multiplisere 2-tallet inn i den siste parentesen. 2 x 2-x-3 = 2 x + 1 x-3 2 = x + 1 2 x-3

Brøker med bokstaver - Matematikk

Forkorting av brøk med faktorisering - YouTub

 1. På samme måte er et typisk rasjonalt uttrykk en brøk med bokstavuttrykk i teller og nevner. Du kan bruke de regnereglene du nå har lært, til å forenkle og trekke sammen rasjonale uttrykk. Regnereglene for brøkregning gjelder selvfølgelig også om du erstatter tall med bokstaver
 2. Når vi multipliserer brøk med tall og bokstaver, er det viktig at vi faktoriserer. Noen ganger må du også faktorisere uttrykk. Det samme gjelder divisjon av brøk med tall og bokstaver; først snur du bakerste brøk og så følger du samme fremgangsmåte som når du multipliserer
 3. Forkorting av brøken er det motsatte av å utvide den. Det vil si at vi må dele med samme tall eller bokstav i teller og nevner.. Forkorting kan også gjøres med faktorisering. Når man forkorter brøk på denne måten ved å stryke de tallene som er like, får man tallet 1 i teller og nevner (der det står 2 i eksemplet over)

Brøkregning - matematikk

 1. Med polynomfaktorisering mener vi å dele et polynom opp i faktorer av enklere polynomer.. Faktorisering ved hjelp av kvadratsetningene. Dersom vi har et polynom på formen a 2 + 2ab + b 2, kan vi faktorisere det ved å bruke 1. kvadratsetning baklengs:. a 2 + 2ab + b 2 = (a + b)(a + b).. Eksempel 1: x 2 + 6x + 9 = (x + 3)(x + 3).. Dersom vi har et polynom på formen a 2 - 2ab + b 2, kan vi.
 2. Faktorisering og nulreglen. Regn opgaver Vis alle 4 opgaver. Aflæs løsninger Gang ud af parenteser i faktoriseret udtryk Hvilket udtryk kan faktoriseres? Faktoriser Hvis man ønsker at løse ligningen. $$3\cdot x=0$$ er det klart, at x=0. Hvis vi skal gange et tal.
 3. Brøker med bokstavuttrykk i teller og nevner kalles rasjonale uttrykk. Du kan bruke de regnereglene du nå har lært, til å forenkle og trekke sammen rasjonale uttrykk. Regnereglene for brøkregning gjelder selvfølgelig også om du erstatter tall med bokstaver
 4. Å Forkorte Brøken. Å forkorte en brøk er det motsatte av å utvide den. Først må vi faktorisere teller og nevner. Se siden om faktorisering dersom du ikke kan det. Brøken tolv sekstendeler kan skrives som: Når vi forkorter 2- tallene i teller og nevner må vi huske på at de erstattes med tallet 1
 5. 3.3 Å Forkorte Brøken . Å forkorte en brøk er det motsatte av å utvide den. Først må vi faktorisere teller og nevner. Se siden om faktorisering dersom du ikke kan det. Brøken tolv sekstendeler kan skrives som: Når vi forkorter 2- tallene i teller og nevner må vi huske på at de erstattes med tallet 1

Forkorting av brøk ved hjelp av faktorisering - YouTub

 1. Å Forkorte Brøken . Å forkorte en brøk er det motsatte av å utvide den. Først må vi faktorisere teller og nevner. Se siden om faktorisering dersom du ikke kan det. Brøken tolv sekstendeler kan skrives som: Når vi forkorter 2- tallene i teller og nevner må vi huske på at de erstattes med tallet 1
 2. Leksjonen handler om brøk og faktorisering. Campus Inkrement utvikles og driftes av Inkrement as. Har du spørsmål om Campus
 3. Hei. b - 3 / b2 ganger 2b / b + 1 Noen som vet regnemåten? Jeg får ikke til svaret som boken vil at jeg skal ha også er det utrolig dårlig forklart i boken om hvilken fremgangsmåte man skal bruke... Edit: Det er derfor jeg spør her! Jeg har utrolig lyst til å finne ut hvordan..
 4. Brøk-, desimal-, prosentstaver; Blankt ark m/skrivesaker . Elevene sitter i grupper. Der skal de Bruk brøkstavene og formuler regler for Sammenheng mellom brøk, desimaltall og prosent. Vis med eksempler; Multiplikasjon med brøker; Utviding og forkorting av brøker; Hvilke begreper anvendes når vi jobber med brøk. Kom på så mange.
 5. karakteren til brøk vil danne et godt grunnlag for faktorisering som er viktig når elevene arbeider med algebra. Desimaltall Elevene møter tidlig desimaltall i dagliglivet ved måling på ulike vis. Dette kan være måling av tid, lengde, volum eller masse

Terskelbegrep: Brøk Før man begynner å regne med brøk er det helt avgjørende at brøkbegrepet er godt etablert. Undersøkelser viser at mange feil i regning med brøk skyldes manglende brøkforståelse. Eksemplet i figur 1 er hentet fra Misoppfatning knyttet til brøk (Tokle et al., 2018) og viser a Brøk. Funksjoner. Likninger. Potenser. Prosent og promille. Tall og regnearter. Tid og mål (jan. 2021) 9. TRINN. Geometri. Sannsynlighet (des. 2020) Statistikk. Faktorisering av rasjonale uttrykk 1: Spor III. Faktorisering av rasjonale uttrykk 1: Spor IV. Forenkling av algebraiske uttrykk med brøk 1: Spor I

Andregradslikninger - matematikk

 1. Faktorisering og forkorting - Matematikk . Faktorisering og forkorting Spørsmål: Carine, 19. Vi ser at 2 er fellesfaktor og uttrykket i første parentesen kan faktoriseres ved hjelp av den tredje kvadratsetningen som du kan lese mer om i artikkelen vår Konjugatsetningen. 2 x 2. Hvordan forkorte brøker ved hjelp av faktorisering
 2. dre enn tallet i teller, så kaller vi det for en uekte brøk
 3. Faktorisering av et tall i primtallsfaktorer; Faktorisering av et tall i primtallsfaktorer Tallforståelse Les først. Produkt Primtall og sammensatte tall fra 21 til 100 Lær mer. Uforkortbar brøk Finn summen av to primtall Test deg selv. Video: Slik faktoriserer du 6 og 15 i primtalsfaktorer! Henter innhold... Prøv selv ! Henter innhold.
 4. En brøk er en måte å representere et tall på ved hjelp av divisjon.Tallet over brøkstreken kalles teller, og tallet under brøkstreken kalles nevner.Nevneren må være forskjellig fra null.Dersom teller er større enn nevner kalles brøken uekte, ellers kalles den ekte
 5. beskrive brøk som del av ein heil, som del av ei mengd og som tal på tallinja og vurdere og namngi storleikane (3) diskutere tilfeldigheit og sannsyn i spel og praktiske situasjonar og knyte det til brøk (1) formulere og løyse problem frå eigen kvardag som har med brøk å gjere (2
 6. Når vi skal regne med brøk (se addisjon og subtraksjon med brøk) trenger vi noen ganger å finne en fellesnevner
 7. Faktorisering av uttrykk med flere ledd. faktorisering av andregradsuttrykk; Primtall og Faktorisering; Forkorting av brøk ved hjelp av faktorisering; faktorisering med kvadratsetningene; Tips til primtallsfaktorisering; Faktorisering og nul-reglen. Andengradspolynomium - faktorisering, eksempel; Å bruke kvadratsetningene til å faktorisere.

Hva er faktorisering? - Matematikk

Faktorisering betyr å lage faktorer. Du får bruk for det når du skal løse likninger, ulikheter, forkorte brøker eller analysere uttrykk. Faktorisering er også viktig i alle sikkerhetsalgoritmer som finnes i dataverdenen Faktorisering af brøk. 08. oktober 2019 af meitner - Niveau: A-niveau Hej, Jeg forstår ikke, hvordan man kan faktorisere (og forkorte) nedenstående brøk: Jeg ville være taknemmelig for en lille forklaring på, hvordan man gør. Brugbart svar (1) Svar #1 08. oktober 2019 af. S1 - Faktorisering og forkorting Å faktorisere uttrykk og forkorte er nyttig, fordi det bidrar til å forenkle uttrykkene. I to teorivideoer går vi gjennom hvordan vi gjør dette med bokstavuttrykk I tillegg vil det da være hensiktsmessig å lese om faktorisering, fordi dette er et godt verktøy når man skal forkorte brøker. Divisjon av brøker. Vi betrakter følgende generelle oppgave: Løsningen blir da: Oppgaven blir altså gjort om til til en multiplikasjonsoppgave ved at man snur den siste brøken på hodet

- Primtall og faktorisering. - Brøk - Prosent - Potenser. 2. Geometri. Uke 39-43 - Repetisjon av algebraiske formler. - Omkrets og areal av todimensjonale figurer. Om kompetanse i overordnet del; Hvordan skal vi lære dette? Underveisvurderinger Faktorisering av bokstavuttrykk: I to videoer går vi gjennom hvordan vi forkorter og faktoriserer bokstavuttrykk i matematikk 1T I artikkelen om primtall så vi at et primtall var et heltall større enn 1 som bare hadde 1 og seg selv som positive faktorer. I denne artikkelen skal vi fokusere på sammensatte tall, det vil si heltall som ikke er primtall, men tvert imot delelige med flere positive heltall enn bare 1 og seg selv.Disse tallene vil kunne splittes opp i to eller flere heltall, noe vi kaller en faktorisering Formelen for faktorisering av andregradsuttrykk finner du her. Eks. 7: 3x 2 < 3x + 6. 3x 2 - 3x - 6 < 0. 3(x-2)(x+1) < 0 . Fortegnsskjema ser slik ut: Fra fortegnsskjemaet ser man at ulikheten er mindre enn null fra x større enn - 1 til x mindre enn 2. Eller: x <-1,2> Ulikheter med andregradsuttrykk og brøk

Video: Hvordan primtallsfaktorisere - Matematikk

Brøker med nevner 10, 100, 1000 og så videre, kan vi lett omforme til desimaltall. Tideler plasserer vi på første plassen etter på faktorisering, så les kapittelet om faktorisering i emneheftet Tall. Eksempel: Vi skal forkorte brøken Vi kan faktorisere telleren slik:. Faktorisering: Faktorisering av tall, bokstaver og uttrykk med flere ledd : Faktorisering av tall: NY oppgavetype med eksempel : Ligninger: Alle typer ligninger : Negative tall: Du testes i regning med positive og negative tall innen områdene: Addisjon Gange og dele Uttrykk Overslag: Tester deg i overslagsregning, tall og tekstoppgaver. SPOR III. Oppgave 1. Bruk primtallsfaktorisering og finn ut om tallene nedenfor er primtall eller sammensatte tall. Finn primtallsfaktorene der det er mulig Faktorisering av brøk. Vi har nå jobber litt med faktorisering. Her er en forklaringsvideo fra youtube som kan anbefales for de som har tenkt til å jobbe mer med dette. I akkurat denne videoen får vi se hvordan man kan faktorisere brøkuttrykk

Brøk kalkulator med parenteser og potenser Kalkulatoren beregner brøker, blandede tall og desimaltall. Grunnleggende funksjoner: addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, parentes, potenser (heltallige positive og negative eksponenter) derivasjon av brøk Derivere funksjonskombinasjoner I artikkelen om å derivere potensfunksjoner og artikkelen om å derivere ulike typer funksjoner har vi sett hvordan vi deriverer potensfunksjoner, trigonometriske funksjoner, eksponentialfunksjoner og logaritmefunksjoner Brøk En brøk består av teller, nevner og brøkstrek. Brøkstreken er det samme som divisjonstegn. Hvis telleren og nevneren er like store, er brøken lik 1. 5 5 =1 Faktorisering Vi kan faktorisere variabeluttrykk. Tallene skrives da som produkt av primtallsfaktorer. 15x2y =3 5 x x y Vi faktoriserer før vi forkorter en brøk

Algebra (likninger, faktorisering) - Matematikk

Hva menes med faktorisering; Når bruker vi faktorisering: Forkorte brøk; Finne nullpunkter; Jobbe med andregradsuttrykk; Begrepet «fullstendig kvadrat» er læringsmålet av denne økta og blir ikke forklart ennå. Aktivitet 2. Elevene jobber i par med elevark 2. Skriv arealet av dette rektangelet som et algebraisk uttrykk på så mange. α00115: Brøk - Introduksjon. I denne videoen forteller jeg hva brøk er. Jeg går igjennom hva som skal til for at brøken har en verdi som er henholdvis under en, lik en og over en. Til slutt går jeg igjennom brøker med spesielle navn; kvart, halv og trekvart

I algebra lærer vi å regne på en generell måte; det vil si med både tall og bokstaver. Her lærer vi grunnlaget for videre matematisk utdanning. Legger vekt på at alt i denne spillelista er meget viktig for å ikke sette seg fast når man kommer til mer kompliserte emner Oppgaver om primtallsfaktorisering og faktorer. Bruk primtallsfaktorisering og finn faktorene. Oppgavene er inndelt i fire nivåer, kalt spor Faktorisering er en prosess for å dele opp et matematisk uttrykk som for eksempel en ligning eller et tall i mindre enheter (faktorer) som kan ganges sammen for å få det opprinnelige uttrykket. Primtall kan ikke faktoriseres. Eksempler Algebraiske uttrykk.

Matematikkens Verden: Faktorisering av uttrykk

Faktorisering. Brøk (basis) Brøk (addisjon og subtraksjon) Brøk (multiplikasjon og divisjon) Ligninger 1: Ligninger 2: Ligningssystemet: Algebra test: Sannsynlighetsregning: Prosentregning og rente. Plangeometri: Romgeometri: Måleenheter: Negative tall: Regning med tid: Statistikk: Avrunding. Vinkler og grader Primtall og delelighet. Din digitale matematikkportal til alle klassetrinn i grunnskolen. MatteMestern hjelper alle på skolen - både elever, lærere og foreldre. På MatteMestern kan du øve på alle former for matematikk Faktorisering 1 Kvadratsetningene 2 Faktorisering Hva er faktorisering? Hvordan faktorisere 3 Forkorting av rasjonale uttrykk. Ledd I videoen til Kapittel 1.1 definerte jeg: Vi plusser sammenleddog får ensum. Etleddi et uttrykk er en bit avheleuttrykket som plusses eller minuses me Brøk - addisjon og subtraksjon 1: Spor III - fasit. Legg igjen en kommentar Avbryt svar. Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med * Comment. Name * Email * Website. Velg emne her! Velg emne her Faktorisering i algebra er egentlig ikke forskjellig fra faktorisering av heltall ellers. Vi vet at tallet 6 er satt sammen av faktoren 2 og 3. 2*3 = 6. 18 blir 2*9 = 2*3*3 = 2*3^2 etc. Tilsvarende, så er spørsmålet: Hva er de grunnleggende faktorene som når du multipliserer dem sammen blir til uttrykket du begynte med

Matematikk R1 forkurs passer for deg som trenger å repetere den grunnleggende matematikken fra 1P, 2P eller 2P-Y. Kurset hjelper deg til å lette overgangen til realfagsmatematikk og tar opp følgende temaer: brøk, faktorisering, likninger, funksjoner og trigonometri Faktorisering er et nødvendig redskap i flere typer oppgaver -når man skal forkorte brøk-når man skal finne fellesnevner for å summere brøk-når man skal løse ligninger med brøk. Publisert i Algebra, Matematikk S1 | Merket med algebra, kvadratsetningene, matematikk, Matte, S1, skole | Legg igjen en kommentar Forkorting av brøk Måter å skrive brøk. Ett brøk er et tall som kan skrives på måte a b hvor a og b er tall men b≠0. Ekte brøk er brøk hvor teller er mindre enn nevner. Eksempel. 2 5, 11 13, 12 15 Uekte brøk er tall hvor teller er større enn nevner. Eksempel 7 5, 14 13, 100 3 Disse kan skrives som blandede tall: 1 2 5,1 1 13,33 1.

Geir Granberg SEP2019 Faktorisering - FORKORTE BRØK FASIT 4 = 2 2 . Author: Geir Granberg Created Date: 9/7/2020 8:04:52 P Dersom deler vil brøken være et heltall. Dersom ikke er delbar med (4) Grunnleggende regler for delelighet. For alle heltall gjelder følgende: Hvis og så vil ; og hvis og bare hvis ; Delbarhet i trinn. Dersom går opp i og går opp i , så vil gå opp i . Anta at , da finnes det et heltall slik at . Anta så at . Da finnes et heltall slik. Uforkortbar brøk Brøkregning Innhold. Video: Skriv om 30/36 til uforkortbar brøk Prøv Prøv selv! Les først. Forkorting av brøk Faktorisering av et tall i primtallsfaktorer Lær mer. Skriv om 0,2 til brøk Subtraksjon med brøker (med fellesnevner og forkorting) Addisjon med brøker (med fellesnevner og forkorting ) Test.

Matematikk for samfunnsfag - Faktorisering - NDL

Å forkorte og utvide en brøk. Vi repeterer kort emnet faktorisering. Et eksempel: Tallet 6 kan uttrykkes med faktorene 2 og 3. Altså er tallene 2 og 3 divisorer i tallet 6 Faktorisering av brøk Vi har nå jobber litt med faktorisering. Her er en forklaringsvideo fra youtube som kan anbefales for de som har tenkt til å jobbe mer med dette. I akkurat denne videoen får vi se hvordan man kan faktorisere brøkuttrykk

Faktorisering af brøker. 11. august 2017 af zserdx - Niveau: A-niveau Hej derude. Jeg har fået stillet en opgave, der går ud på, at jeg skal faktorisere tæller og nævner i en brøk og forkorte den så meget som muligt. (3x^2-12x+12)----- (5x^2-10x) De to andre brøker jeg fik. Faktorisering af brøker. 27. februar 2015 af tenebrex - Niveau: B-niveau Hej! Jeg sidder og kæmper med en opgave i en aflevering. Der står at jeg skal faktorisere brøken og derefter forkorte den. Jeg prøvede først at finde. forkorte i brøker eller for å løse ulikheter eller likninger. Da vil det oppstå et behov for å skrive om uttrykk som faktorer. Når vi skal faktorisere er det ere metoder vi ank benytte. Hvilke skal vise på her. 3 Enkel faktorisering I noen tilfeller ank vi faktorisere direkte ved å se hvilke faktorer som inngår i et uttrykk POLYNOMDIVISJON OG FAKTORISERING Trenger hjelp for å komme i gang med en oppgave. Skriv brøken: f(x) = (2x^2 -3x+3) / (x-1) på en annen måte ved hjelp av polynomdivisjon. Hvordan begynner jeg å regne på f(x) når den står i brøk? :| Takk for alle svar

Faktorisering og forkorting av brøkuttrykk - YouTub

Faktorisering og forkorting av brøkuttrykk 2 on Vimeo. Faktoriser i tæller og nævner og forkort brøken Matematikkens Verden: Multiplikasjon med brøk. Maximum 8, 2. utgave | Vebuka.com. Faktorisering Og Forkortning Af Brøk. Dette eksempelet gir oss regelen for faktorisering av annengradslikninger til to brøker. ax 2 + bx + c = a(x − r 1)(x − r 2) Verdiene r 1 og r 2 kalles RØTTENE til funksjonen. Disse finner vi ved å løse annengradslikningen Faktorisering av uttrykk Du skal først nå lære å faktorisere kun uttrykk, for du begynner å jobbe med mutliplikasjon og divisjon av brøk med tall og bokstaver Faktorisering rasjonale uttrykk. Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk for videregående skole og oppover på høyskoleniv

Likninger av høyere grad. I andre artikler på dette nettstedet har vi lært å løse algebraiske likninger av første og andre grad ved hjelp av enkle metoder Faktorisering: Del 1 : Brøk: Del 1: Vei, fart og tid: Del 1 : Porblemløsning Tema: Multiplikasjon. Vi så litt på hvordan vi kunne bruke faktorisering til å forenkle multiplikasjonstykker i uke 38. Noen ganger funker det litt dårlig, og da må vi bruke andre metoder. Denne uken tenkte.

Brøk og algebra del 3 - YouTube

Til slutt må vi forkorte brøken. Eksempel: 31 2 + 13 4 , 11 6 + 5 3 + 1 2 Den kjappe måten å gjøre dette kaller jeg kryssmetoden, der du setter det hele inn i en ny brøk med summen av hver teller ganget med motsatt nevner delt på produktet av nevnerene Vi skal nå faktorisere, telleren og nevneren i den brøken vi vil forkorte. Er du usikker på faktorisering, så les kapittelet om faktorisering i emneheftet Tall. Først må du overbevise deg selv om at å dele på 5 er det samme som å fjerne faktoren 5 rekne med brøk, utføre divisjon av brøkar og forenkle brøkuttrykk bruke faktorar, potensar, kvadratrøter og primtal i berekningar utvikle, bruke og gjere greie for ulike metodar i hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning med dei fire rekneartan Bli bedre Brøk. Når du skal finne et tallmønster, skal du. Fig 1. Faktorisering og rektangler Vi kan bruke rektangler til å vise faktorene til et tall

Minste felles multiplum - YouTubeFlytt to fyrstikker slikEksamen 2010 :: Matematikk og Naturfag på HoltanFra frekvenstabell til diagram 2: spor I - fasit : MatematikaSigma1t bla i bok by Gyldendal Norsk Forlag - Issuu| Mattelist

Mål: Du skal vite hva som menes med en tverrsum (siffersum) Omvendt undervisning Film fra Oddvar: Film om delelighet, tverrsum og faktorpa Her har vi også eksempler ved bruk av faktorisering med 1. og 2. kvadratsetning: X 2 +12x+36= (x+6)(x+6) X 2-18x+81=(x-9)(x-9) Neste metode med faktorisering er Nullpunktmetoden eller ABC-formelen Det viktigste med denne metoden er at man har uttrykket man skal regne med på formelen ax 2 +bx+c= Matematisk innhold Likeverdige brøker Utviding og forkorting av brøk n Faktorisering n n. Når jeg bretter en gang til, får jeg dobbelt så mange ruter. 2 4 = 6 12 6.11. Utstyr Denne delen inneholder sentrale emner som grunnleggende tallforståelse, de fire regningsartene, brøk og desimaltall, og mer avanserte emner som for eksempel kvadrattall og kvadratrot. Foreløpig finner du følgende kapitler: Addisjon 1 Brøk Desimaltall Divisjon Faktorisering Kvadrattall og Kvadratrot Overslag Posisjonsystemet Primtall Subtraksjon Tallinjen Tallsystemer Flere sider vil bli.

 • Wie mischt man pink ohne weiß.
 • Berührende sprüche zum nachdenken.
 • Knaggrekke til dør.
 • Cayman island wikipedia.
 • Jeep patriot forum.
 • Helgrillad gris catering.
 • Dill blüht.
 • Brudekjoler roskilde.
 • Ostekake med pepperkakebunn oppskrift.
 • Tjene penger på nett fort.
 • Lørenskog kirke bryllup.
 • Blade runner 2049 explained.
 • Juf janneke bouwen.
 • Løgn diagnose.
 • Hochzeitskleid diana designer.
 • Cato solberg nokas.
 • Shanghai university ranking.
 • Dnt hva skjer.
 • Frø stauder nettbutikk.
 • Finn iphone iphone 7.
 • Hunden i hundens år.
 • Select treningstøy.
 • Svane zenit pris.
 • Innsalzach24 stellenangebote.
 • The enfield haunting.
 • Yoga poses advanced.
 • Beer pong bord norge.
 • Beste trinnlydsplater.
 • Writing tool fagbokforlaget.
 • Asteroidebeltet fakta.
 • Algoritmer og datastrukturer kompendium.
 • Magnetisk takstativ.
 • Pebble teknikmagasinet.
 • Jeep renegade.
 • Da vinci koden (film) rollebesetning.
 • When can you see iss.
 • Kake med dadler og valnøtter.
 • Kompaktlader gebraucht.
 • I am dina full movie.
 • Deltakerforskriften 2018.
 • Restaurants kahla.