Home

E læringskurs ous

E-læringskurs om SOS-regimet. Eksterne e-læringskurs . Lenke til åpne e-læringskurs på nettsiden til Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism (SSIEM). Aktuelt kurs om hyperammonemi, som kan være nyttig både for eksperter og nybegynnere Vestre Viken HF har laget et generelt e-læringskurs om pakkeforløp i psykisk helse og rus og et mer spesifikt om tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Kurset er beregnet for ansatte i psykisk helsevern og TSB. Det første tar ca 15 minutter å gjennomføre, det andre 25 minutter. Kurset kan tas i og utenfor HF-enes læringsportaler

E-læringskurs for alle. Kursene er gratis og åpne for alle. De er interaktive med lyd og video, og kan tas på nettbrett eller PC. Tidsbruk: fra 30 til 60 minutter. Flere e-læringer kommer, og flere blir oversatt til engelsk. Brukerorganisasjoner og pasienter har deltatt i utviklingen av kursene. Skriv ut brosjyren: Lær mer om epilepsi E-læringskurs #KLM_E-læringskurs - Introduksjon til OUS Obligatorisk kurs for nyansatte ved OUS. Gjennomføres i Læringsportalen før tiltredelse eller første arbeidsdag Link til siden Velkommen på laget #KLM_E-læringskurs - Taushetsplikt ved OUS Ekstern bruker? Hvis du ikke har et arbeidsforhold i HSØ eller de private sykehusene, kan du registrere deg som en ekstern bruker på et sykehus

E-læring - Oslo universitetssykehu

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler av Oslo-området, regionsykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale oppgaver E-læringskurs fra Spesialsykehuset for epilepsi. Kvalitetssikrede, åpne e-læringskurs om aktuelle temaer innen epilepsi. Fatigue/tretthet etter kreftbehandling. Mange som er blitt behandlet for kreft sliter med økt tretthet/fatigue. Du kan nå melde deg på kurs på vardesenteret for å lære mer om fatigue og hvordan du kan leve bedre med. E-læringskurs* Forskning og fagutvikling. Masteroppgaver Postere OM OSS. Organisering Hvem vi er Det er nå utarbeidet en nivå 1 retningslinje for fasilitatorer som er tilgjengelig i e-håndboken for OUS, der et det tilgang til ulike maler. Aktivitetskalender. Back to Top. Besøksadresse

Senter for sjeldne diagnoser

Se alle e-læringskurs om epilepsi - Oslo universitetssykehu

ehandboken.ous-hf.n

E-læringskurs før påske. Presentasjonen kan brukes i sin helhet, - Det siste års arbeid med å bedre forløpstidene for pakkeforløp kreft i OUS, har vist at kunnskap bl.a. knyttet til rolleforståelse og riktig registering og merking, bør styrkes Kompetanseutvikling og sertifisering gjennom bruk av e-læring og digitale tester er i sterk vekst i OUS. Bare i 2016 opplevde sykehuset en vekst på hele 20,2 % i bruken av e-læring blant ansatte. Totalt hadde sykehuset 40772 gjennomførte e-læringskurs i 2016. Tilsvarende tall for 2015 var 33922

Vi tar sikte på å være den ledende tilbyderen av e-læringskurs for helsesektoren. Vi har i dag over 30 forskjellige kurs tilpasset ulike profesjoner og nivå. Alle kursene er strengt kvalitetssikret. Previous Next. Lege. Kursene er godkjente av Legeforeningen og tellende i videre- og etterutdanningen Haakon VIIs gt. 9, 0161 Oslo Postadresse: Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo Org. nr. 971 032 14

Læringsportale

Helse Sør-Øst har etablert en felles e-læringsplattform som skal bidra til høyere kvalitet i pasientbehandlingen. E-læringsplattformen skal gjøre det mulig å gjennomføre nettbaserte kurs, sertifisering og annen kompetanseutvikling E-læringskurs. E-læringkursene er under oppgradering og vil bli lagt ut her når de er klare. Dere kan likevel ta kursene, de ligger i Læringsportalen til Helse Sørøst. Det er mulig å logge på som ekstern bruker hvis du ikke har ansettelsesforhold i HSØ. Disse lenkene kan forsøkes fra PC som støtter Flash. Medisinsk simulerin

Oslo universitetssykehus helsekompetanse

KOLS E-læringskurs for helsepersonell i spesialist- og kommunehelsetjenesten . KOLS for pasienter og pårørende (bruk PC eller appen Puffin på nettbrett) Lavt stoffskifte . Legemiddelhåndtering . Legemiddelhåndtering i PTSS . Mottak og utskriving av pasienter . NEWS II - teori og praktisk bruk . PICC-line kateter, stell og håndtering. E-læringskurs skal være gjennomført før oppstart. Nyansatte og vikarer skal gjennomføre sjekkliste for opplæring av nyansatte før de settes i arbeid. Brannkontakt gjennomfører denne opplæringen. E-læringskurs: E-læringskurs (brannvern ved OUS) via Læringsportalen gjennomføres årlig av alle ansatte. Teorikurs I alle helseforetak fins det flere utviklere som lager e-læringskurs og annen form for digital læring. Nettverket av koordinatorer jobber sammen om utvikling og erfaringsoverføring gjennom regelmessige møter og fagdager. Felles kurskatalog. Helseforetakene i Helse Sør-Øst har til sammen utviklet en rekke e-læringskurs

Forside - Oslo universitetssykehu

SimOsl

E-læringskurs relevant for helsepersonell, pasienter, brukere og pårørende. Er du ansatt ved et sykehus/helseforetak i Helse Sør-Øst kommer du automatisk inn i Læringsportalen, så lenge du er logget på datasystemet der. Hjemmefra går du inn på lenken under og logger inn med ditt brukernavn og passord Finn tilbud ved å gjøre søk i vår e-læringskatalog. Vi kunne ikke finne noen oppføringer i katalogen basert på dine søkeord Den ansatte må gjennomføre e-læringskurs før han får tilgang til innkjøpssystemet iProcurement. Bestiller er ansvarlig for å legge inn korrekte bestillingsdata i innkjøpssystemene med tanke på pris, produkt og/eller tjeneste og antall. og regnskap (oushfpbregnskapinng@ous-hf.no) Oslo universitetssykehus (OUS) HF Publisert 17.01.2018 - Sist endret 24.06.2019 Du har en viktig rolle og et ansvar for å legge til rette for læring, mestring og medvirkning hos pasienter og pårørende, enten du arbeider på et sykehus, i en kommune, du underviser ved høgskolen eller du er student og fremtidig helsepersonell Regional sikkerhetsseksjon, OUS. Publisert 01.01.2019. Dette kurset gir deg og dine kolleger det grunnlaget dere trenger for trening og gjennomføring av ettersamtale. Kurset er laget for felles gjennomgang i grupper eller sammen med en kollega. Det består av videoer, quizzer og refleksjonsoppgaver

Logg inn - Sykehuspartne

 1. Regional sikkerhetsseksjon, OUS. Publisert 01.03.2018. Når du har gjennomført kurset skal du kjenne til: Det etiske og juridiske rammeverket (intro) Begrepene aggresjon og vold (del 1) Voldsrisikovurdering og voldsrisikofaktorer (del 2) Forvarsler på aggressiv atferd (del 3
 2. Brit Hov, spesialfysioterapeut, OUS. Publisert 10.11.2010. Kurset er beregnet for fysioterapeuter og annet personell som skal bruke hostemaskinen Cough Assist E70. OBS - Kurset fungerer ikke i nettleseren Google Chrome, prøv Internet Explorer. Course Content .
 3. E-læringskurs om organdonasjon. Hele dagen 09.11.2020 Gå til kurset her Nettbasert grunnkurs i organdonasjon åpent for alle. Det er hovedsakelig utarbeidet av Lise Toubro Brattberg, donoransvarlig sykepleier på OUS Ullevål. Dette grunnkurset kan brukes av alle som jobber med organdonasjon på sykehus i Norge. Klikk på lenken.
 4. I april er det oppstart for «Ny@OUS» - det nye nyansattprogrammet for OUS. Med dette programmet skal vi sørge for at nyansatte blir ønsket velkommen til OUS på en god og enhetlig måte. - Vi ønsker å gi våre nyansatte en best mulig start på sin karriere her, sier Susanne Flølo, assisterende HR- og personaldirektør
 5. Vi inviterer til et e-læringskurs om Huntingtons sykdom for ansatte i sykehjem, omsorgsboliger og hjemmetjenesten, og andre som treffer pasienter med Huntingtons sykdom i sitt arbeid. Kurset går fra 17. september til 27. november 2020. Det tar ca 20 timer å gjennomføre kurset, fordelt på ca 8 uker
 6. ehelse ehelse.n

Ved full drift på det nye laboratoriet som åpnet på Rikshospitalet 27. mai, vil den samlede testkapasiteten ved OUS være på over 4 000 per dag. Volumet kan økes til 15 000 per døgn ved døgnkontinuerlig drift. 28.05.2020. Status Nytt sykehus i Drammen Lanserer Norges første e-læringskurs innen CBRNE CBRNE-hendelser omfatter kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R), nukleært materiale (N) og eksplosiver (E), som alle kan gi sjeldne (OUS), er benyttet som hovedkilde for e-læringskurset E-læringskurs om akuttmedisiner. 22.06.2017. Lær hvordan du gir Buccolam. kompetansesenter-sse@ous-hf.no. Du finner e-læringskurset med filmen på Sjelden.no. Filmen er også tilgjengelig på YouTube..

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har på oppdrag for Helsedirektoratet utviklet et e-læringskurs i palliativ omsorg, pleie og behandling av eldre og alvorlig syke personer med covid-19, som bor hjemme eller på sykehjem. 09 nov OUS-symposium: Fordøyelsessykdommer; fra topp til bunn. Fra forskning til praktisk medisin Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin for pasienter med komplekse funksjonstap etter sykdom og skade Se Fagdag om seksuell helse på OsloMet fra 10. desember 2018 kl. 12:30 her. Se en smakebit av kurset her og kom i gang i menyen over! Obs: Vi har fått tilbakemelding om at e-læringskurset ikke fungerer i internett explorer på Ous-nettet. Sykehuspartner har informert om at det fungerer i Chrome, og at ansatte har lov til å bruke Chrome som støtte til explorer på Ous

eHåndboken for Oslo universitetssykehu

Slik bruker du epilepsimedisiner - ehandboken

 1. De store byggearbeidene på Radiumhospitalet har startet, noe som medfører økt brannrisiko. Vi ønsker derfor å styrke de ansattes håndteringsevne i forbindelse med brannrisiko, sier Gry Strand, sikkerhetssjef ved OUS. Brannvernkampanje for ansatte på Radiumhospitalet - Det har den siste tiden vært utløst flere brannalarmer på Radiumhospitalet
 2. Simuleringssenteret i OUS / SimOslo. Ved henvendelser som omhandler simulering, benytt denne adresse: simoslo@ous-hf.no. Helle Madsen Holm Avdelingsleder Kontaktinfo: 230-16868 mob: 47 930 86 413 mail: uxhelh@ous-hf.no Trine Lise Ellingsen Koordinator SimOslo. Anne Kristin Hæg Faglig ansvarlig SimOslo. Oddbjørn Hoksnes Teknisk ansvarlig SimOslo. Karen Vang Ebbehøj Operasjonsykepleier.
 3. Læringsplattform (LMS) for din bedrift. Med e-learning.no kan du lage kurs, opplæring og kunnskapstester for dine ansatte. Gratis prøveperiode - vi hjelper deg å komme i gang
 4. overlege og leder ved Avdeling for smertebehandling, OUS Ullevål sykehus, og professor ved Institutt for klinisk medisin, UiO . Kursansvarlig. Susanne Ankarstrand cand.pharm. Tlf. +47 984 72 101 Epost: susanne@apokus.no. Lukk vindu Få tilgang. Logg inn i Apokus' Læringsportal Start kurs
 5. Et nytt reiseregningsskjema på papir, med veiledning, er nå tilgjengelig i bestillingsløsningen for behandlere på pasientreiser.no. Skjemaet, som nå er på to sider, erstatter det tidligere reiseregningsskjemaet på fire sider
 6. E-læringskurs om Huntington sykdom for helsepersonell Vi inviterer til et e-læringskurs om Huntingtons sykdom for ansatte i sykehjem, omsorgsboliger og hjemmetjenesten, og andre som treffer pasienter med Huntingtons sykdom i sitt arbeid. Henrik Wigestrand, henwig@ous-hf.no.
 7. Vil du være med å øke oppmerksomheten rundt Hjerte- og lungeredning på Verdens hjerte- og lungeredningsdag 16. oktober? Europeisk Resuscitasjonsråd har i en årrekke hatt 16. oktober som Restart a heart day og i fjor ble den utvidet også til mange land utenfor Europa og dermed ble det Verdens hjerte- og lungeredningsdag

DIPS Arena er siste generasjon pasientjournal, utviklet med helsepersonell - for helsepersonell. Les mer om det mest moderne systemet for pasientdata i markedet her Bekkenbunnstrening, e-læringskurs. I dette e-læringskurset lærer du å trene bekkenbunnsmuskulaturen. Det er viktig å trene denne muskelgruppen ved både urin-, luft- og avføringslekkasje. Diabetes type 1. Dette er et lærings- og mestringskurs for deg med diabetes type 1, enten du har hatt sykdommen i kort eller lang tid Foto: Pasientreiser HF, Max Emanuelson. Søknadsmuligheter. Pasienter og ledsagere kan søke om å få dekket reiseutgiftene og se status og vedtak i egen sak på helsenorge.no eller med reiseregningsskjema på papir

E-læringskurs i selvmordsrisikovurderin

 1. E-læringskurs for leger i spesialisering Nå er det første e-læringskurset til den nye LIS-ordningen ferdigstilt. Kurset er blant annet tilgjengelig via Nettverket sine nettsider. Helsedirektoratet har beskrevet (OUS) i samarbeid med Nettverket. Tilgang til kurset
 2. Velkommen til Kompetansebroen! Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser
 3. PIFF, Personvern og informasjonssikkerhet i forskning, er et e-læringskurs i personvern og informasjonssikkert utarbeidet av Det medisinske fakultet og OUS. Sikrer etterlevelse av personvern Prodekan for forskning, Jens Petter Berg, oppfordrer alle vitenskapelig ansatte til å ta PIFF. Foto: Øystein Horgmo, UiO
 4. Flere e-læringskurs som raskt gir deg en innføring i vårt samfunnsoppdrag og hvem vi er til for ; Introduksjonsprogrammet omfatter også fadderordning, basiskompetansepakke og opplæring i egen avdeling. Sykehuspartner har i tillegg et eget lederutviklingsprogram

Lær om pakkeforløp for kreft på 10 minutter - Oslo

 1. For å logge deg inn, kan du bruke BankID, BankID på mobil, Buypass ID eller Commfides e-ID. Les mer om de ulike måtene å logge inn.. Samtykke og tilganger. For å få tilgang til tjenestene, må du samtykke til at personopplysningene dine kan behandles av helsenorge.no. Dette gjør du bare første gang du logger deg inn
 2. istration
 3. E-læringskurs covid-19. Ressursbank for leger og annet helsepersonell > Anbefalte analyser ved ulike kliniske problemstillinger > Kasuistikker for leger. Kasuistikker for annet helsepersonell. Ekstern kvalitetssikring. Pasientinformasjon for OUS, Rikshospitlet.

Digital kompetanseutvikling: Sterk vekst i e-læring i OUS

 1. Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling ble opprettet i 2002. Den nasjonale tjenesten omfatter kompetanse i diagnostikk og behandling av barn og voksne som grunnet kronisk underventilering behøver hjemmerespiratorbehandling
 2. Research pages of Senter for sjeldne diagnoser. Vi inviterer til e-læringskurs om Huntingtons sykdom med oppstart 17. september. Målgruppen er ansatte i sykehjem, omsorgsboliger og hjemmetjenesten, samt alle som treffer pasienter med diagnosen i sitt arbeid.Du lærer om diagnosen, om utfordringer ved endret atferd, og om hvordan den sykes familie og barn opplever sykdommen
 3. E-læringskurs for vikarer fra 2019 Dette er et kurs for vikarer hos Ålesund Brannvesen. Kurset består av en rekke tilhørende kurs, en avsluttende test og en praksisuke
 4. Kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering skal gjennomføres innen 01.05.2021. Kommunene kan søke tilskudd til oppfølging av forskriften
 5. Velkommen til Læringsportalen! Logg inn med ditt brukernavn og passord, eller registrer deg som ny bruker. Trenger du hjelp? × Luk

E-læringskurs om organdonasjon. 27.04.2016 Hele dagen Norsk ressursgruppe for organdonasjon V/Transplantasjonskoordinator OUS Rikshospitalet D3.4089 Postboks 4950 Nydalen 0424 OSLO Organisasjonsnummer. 912 646 769. Kontaktinformasjon. Telefon: 23074704 Fax: 23074706. OUS har en politikk på at det skal gjennomføres en del obligatoriske e-læringskurs i forkant av praksisperioden. Kursene, samt innlogging i sykehusets system, vil det være informasjon om i en epost som sendes ut fra sykehuset

Vi inviterer til e-læringskurs om Huntingtons sykdom med oppstart 14. januar. Målgruppen er ansatte i sykehjem, omsorgsboliger og hjemmetjenesten, samt alle som treffer pasienter med diagnosen i sitt arbeid. Du lærer om diagnosen, om utfordringer ved endret atferd, og om hvordan den sykes familie og barn opplever sykdommen Hydrocephalus, på folkemunne kalt vannhode, er en sykdom i hjernen som kan være livstruende dersom den ikke behandles. Ikke alle sykdommer eller skader i hjernen kan behandles, men for hydrocephalus finnes det heldigvis gode behandlingsmetoder. Selv om behandlingen vi kan tilby i dag har sine begrensninger, og det kan være vanskelig å gjøre pasienter symptomfrie e E-læringskurs om organdonasjon. Hele dagen 30.10.2020 Gå til kurset her Nettbasert grunnkurs i organdonasjon åpent for alle. Det er hovedsakelig utarbeidet av Lise Toubro Brattberg, donoransvarlig sykepleier på OUS Ullevål. Dette grunnkurset kan brukes av alle som jobber med organdonasjon på sykehus i Norge. Klikk på lenken. Fagmøte Medisinsk biokjemi for sykehuslaboratorier/private medisinske laboratorier 13.-15. mars 2018

Basale rutiner skal beskytte både helsepersonellet mot smitte og forebygge smitte til og mellom pasienter Søknadsskjema for ID-kort . Her kan du lese mer om søknadsprosessen.. Søknadsskjema for besøkskort og innkjøringsbevis. For elektronisk PFLY-avtale, kontakt NLF for å registrere ditt behov for å lande på Avinor sine flyplasser utenom åpningstid.. Mitt ID-kort. Logg inn her for å NOKLUS E-læringskurs prøvetaking Covid-19 09.11.2020 08:43. Les mer; Nytt reagens U-ALA, U-PBG og U-Total Porfyriner 10.09.2020 12:53. Vi har skiftet leverandør og dermed fått nytt reagens. Les mer; HLAB27 sendeprøve til UNN 10.09.2020 12:53. Kit-metoden vi har brukt for analysering av HLAB27 er ikke lengre å få tak i 02.03.2020Erfaringer med å utvikle et e-læringskurs Det er mye som tyder på at nettbaserte kurs etter hvert vil utgjøre en stor del av universitetenes portefølje. Både økonomi, tid og klimahensyn gjør at folk ønsker å reise mindre, og mange må ta videreutdanning ved siden av full jobb

Cough Assist E70 - Innstilling og bruk - et e-læringskursKurs og undervisning om epilepsi - Oslo universitetssykehus

Alle ansatte på OUS skal også gjennomføre en opplæringspakke som inkluderer e-læringskurs i smittevern. Aerosolspredning . Ved all lungefysioterapi til covid-19-pasienter er det økt risiko for aerosolspredning (3) Dette er et e-læringskurs utarbeidet av Det medisinske fakultet, Kursmodul - på Læringsportalen til OUS. Kurset består av 9 temaer fra eHåndboken ved OUS/Ahus og Kvalitetssystemets rutiner ved UiO Estimert tid å ta kurs med eksamen er ca. 90 minutter Eksamen - på UiO Det ble imidlertid funnet et e-læringskurs om reernæringssyndrom, utarbeidet av kliniske ernæringsfysiologer ved OUS, men dette ble betraktet som lite tilgjengelig i en klinisk hverdag. I følge klinisk ernæringsfysiolog var det behov for et større fokus på reernæringssyndrom på avdelingen Teknisk desinfeksjon. E-læringskurs. (Kurs). Aseptisk teknikk. E-læringskurs. (Kurs). Sykehusbyggkonferansen 2017. Fra moderne transplantasjonskirurgi til sanatorier for pasienter med multiresistente bakterier. (Konferanse). Norsk forening for sykepleiere med interesse for ortopedi. Foredrag om utfordringer med resistente bakterier. (Konferanse) Vi har sammen med kommunikasjonsrådgivere ved OUS arbeidet med nye tekster, og disse vil bli lagt ut ved neste endringsprosess i tidsrommet 15. mars.-15. mai. Kompetansetjenesten har vært involvert i LMS-kurs for både barn, unge og voksne ved OUS. Kompetansetjenesten holder jevnlig interne seminarer over aktuelle temaer tilknyttet CFS/ME

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) - Oslo universitetssykehus

E-læringskurs for opplæring av kontrollkommisjonene om bruk av tvang i psykisk helsevern. Oppgaver, saksbehandling og maler for kontrollkommisjonene. Veileder og maler for klagebehandling, kontrolloppgaver og velferdskontroll. Maler for protokoll og personvernerklæring. Årsrapportering Nytt e-læringskurs i palliativ behandling av eldre og alvorleg sjuke med covid-19. Aldring og helse lanserer eit nytt kurs som skal gje helsepersonell i kommunale helse- og omsorgstenester kompetanse i covid-19-spesifikk palliasjon. 28.09.2020. Norsk palliativ forening inviterer til digital generalforsamling Rekvisisjon for pasientreise skal bare utstedes til pasienter som har behov for tilrettelagt transport av helsemessige årsaker. Pasientreiser kan rekvireres elektronisk, via faks eller via telefon Legeforeningen jobber for felles faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine medlemmer

 • Får ikke overført musikk fra itunes til iphone.
 • New york nails milbertshofen.
 • Søvnproblemer småbarnsmor.
 • Kurkuma allergische reaktion.
 • Sanger på bergensk.
 • Frases de gangsters.
 • Sovepose tilbud.
 • Los trovadores de cuyes en muy buenos dias 2017.
 • Precious and semi precious gemstones.
 • Kondisjon definisjon.
 • Wellnesshotel brandenburg.
 • Ihk karlsruhe öffnungszeiten.
 • Grottebadet åpningstider.
 • Modern talking your my heart your my soul.
 • Heidenheim stadion vip.
 • Gratis vip msp.
 • Dresden offline stadtplan.
 • Slette foreslått instagram.
 • Bahnhofstrasse.
 • Taekwondo kurs.
 • Picasso regensburg salsa.
 • Dukke stellebord.
 • Immowelt bremen walle.
 • Byåsen fotball bredde.
 • Bodybuilding program norsk.
 • Mark wahlberg bruder.
 • Vavoo für windows kostenlos downloaden.
 • How to make frame for facebook profile picture.
 • Youtube to mp4 hd.
 • Kjøpe leilighet og leie ut.
 • Spill superia nå.
 • Hunsrückhalle simmern veranstaltungen.
 • 3 dagers faste.
 • Når ble david andersen etablert.
 • Polen landwirtschaft.
 • Hydraulische remmen fiets kopen.
 • Stockholm innbyggere.
 • Leilighet til leie sveio.
 • Forza horizon 3 release.
 • Zypresse freiburg öffnungszeiten.
 • Valuta i riga 2018.