Home

Bæring av kniv på offentlig sted lovdata

Lov om endringer i straffeloven og politiloven - Lovdata

Visitasjonen skal gjennomføres så hensynfullt og skånsomt som mulig. Med våpen menes i denne paragrafen våpen og andre gjenstander som omfattes av våpenlovgivningen, kniv eller lignende skarpt redskap som det er forbudt å bære på offentlig sted, jf. straffeloven § 352 a, og andre farlige gjenstander som kan tas i forvaring etter politiloven § 7 Saken gjaldt trusler samt bæring av kniv på offentlig sted. Etter en konkret bevisbedømmelse, som etterlot tvil, ble siktede frifunnet i lagmannsretten. (Sammendrag ved Lovdata.) Stikkord: Strafferett. Medvirkning til trusler. Kniv på offentlig sted. Anke over bevisvurdering. Frifinnelse. Straffeloven § 189 og § 263 Ved en lovendring i straffeloven i 1993, ble det satt forbud mot på offentlig sted å bære kniv eller et lignende skarpt redskap som er egnet til å påføre noen en kroppsskade. Ved vedtakelsen av ny straffelov i 2005 ble straffebudet overført i en generell bestemmelse mot bevæpning på offentlig sted i straffeloven § 189. Overtredelse straffes med bøter eller fengsel inntil ett år Bæring av kniv skal være til aktverdig forhold. Bære kniv fordi du alltid har gjort det er pr def ulovlig. Skal du på jakt, tur etc kan du ha kniv med eller på deg så lenge du ikke diller rundt med kniven på og ikke skal på tur før i kveld en gang. Samme i jobbforhold. Du kan ha kniv på deg da og da dette er aktverdig forhold SVAR: Hei Det følger av straffeloven § 352a at den som forsettlig eller grovt uaktsomt bærer kniv eller et lignende skarpt redskap på offentlig sted, straffes med bøter eller fengsel inntil 6.

Dommer fra Borgarting lagmannsrett - side 39 - Lovdata

Mange reagerer på at Karl Naadland Janz fikk bot fordi han hadde en kniv i bilens hanskerom. - Loven om ulovlig bevæpning på offentlig sted er utformet for å beskytte, sier påtaleleder i. Karl Johan en lørdags kveld risikerer du å miste kniven. Hva skal du med kniv da. Synes forsåvidt det er en grei lov, men avisen skal jo altid sette ting på (kniv) spissen. Men man risikerer at en regelrytter fra politiet kan ta fra deg kniven til alle tider på offentlig sted. 99.98 % av politifolka er fornuftige mennske Straffeloven av 1902 § 352 a, som ble vedtatt 1993, setter forbud mot bæring på offentlig sted: Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt på offentlig sted bærer kniv eller et lignende skarpt redskap som er egnet til bruk ved legemskrenkelser

- Han hadde en kniv på innerlomma, og blir anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted. Han ble også bortvist fra Lørenskog, Strømmen, Skjetten og Lillestrøm fram til klokka 08 lørdag morgen, forteller operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt En mann i 20-åra ble anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted i natt. Mannen ble stoppet i Lundegata i Skien av en politipatrulje like før klokka 01. Kniven er tatt i beslag og vedkommende. #Forbud mot bæring av kniv på offentlig sted, straffeloven: -Straffeloven § 352a. Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt på offentlig sted bærer kniv eller et lignende skarpt redskap som er egnet til bruk ved legemskrenkelser. Medvirkning straffes på samme måte

knivforbud - Store norske leksiko

Så tviler på at krekar får med seg en 6 cm lang kniv på flyet så i praksis kan man jo si at det eksisterer et defakto forbud siden jeg ville sagt at en 6cm lang kniv er ganske mistenkelig å ha med seg på flyet. Om man da ikke har en legitim grunn. når det kommer til bæring av kniv i norge så er det i praksis ingen minste lengde Det skriver politiet Twitter Politiet traff mannen, som var i 50-årene. Han var i besittelse av en kniv, og blir derfor anmeldt for bæring av kniv offentlig sted Justis- og beredskapsdepartementet vurderer endringer i våpenforskriften § 9 slik at erverv, eie eller innehav av machete/lange kniver med bladlengde fra 25 cm forbys. Formålet er å begrense tilgangen til machete og supplere dagens forbud mot bæring av kniv på offentlig sted samt forbud mot kniver laget uten aktverdig formål (voldsprodukter) av machete/lange kniver med bladlengde fra 25 cm forbys. Formålet er å begrense tilgangen til machete og supplere dagens forbud mot bæring av kniv på offentlig sted samt forbud mot kniver laget uten aktverdig formål (voldsprodukter). 2. Bakgrunnen for forslaget. Det fremgår av regjeringens politiske plattform (Granavolden-plattformen 17. Politiet i Arendal har pågrepet fire personer, som anmeldes for bæring av kniv på offentlig sted. Publisert: Oppdatert 27. september. Roald Ankersen; ARENDAL: - De mistenkes for å ha tilknytning til sak fra Arendal tidligere i kveld, skriver politiet i Agder på Twitter klokken 23.34 lørdag kveld

Kniv på offentlig sted: Bladlengde? - Lover og regler

I tusenvis av år har det vært normen at kniv er et normalt verktøy man kan ha stort sett hvor man vil, at noen forståsegpåere for få år siden innførte forbud mot å ha med kniv på offentlig sted betyr ikke at det er det som er normalt, det betyr bare at vi må infinne oss med å ikke lenge gjøre noe som for veldig mange er helt naturli Nå øker Oslo politidistrikt boten for bæring av kniv, og den maksimale boten er 20 000 kroner. Nå er minstesats 12 000 kroner. For at boten skal bli på maksimalnivået 20 000 kroner, må det foreligge momenter som gjør det mer alvorlig eller straffeskjerpende å bære kniv på offentlig sted

Kniv på offentlig sted

 1. I oktober i fjor besluttet Oslo politidistrikt å øke sine bøtesatser for bæring av kniv på offentlig sted. I Asker, Bærum og Oslo risikerer du nå en bot på mellom 12.000 og 20.000 kroner. Tidligere var standardsatsen 8000 kroner hvis bota ble vedtatt på stedet og 9500 kroner dersom saken gikk til retten
 2. Da Karl Naadland Janz ble stoppet av politiet i en kontroll, fant de en kniv i hanskerommet. Han må nå betale 9600 kroner i bot for å ha båret kniv på offentlig sted
 3. 2. november 2017 kl. 09:32 Kniv på offentlig sted. En mann i 20-årene er kontrollert av politiet på en buss i Trondheim sentrum. Han anmeldes for bæring av kniv på offentlig sted
 4. Påtaleseksjonslederen opplyser at bøtesatsen for bæring av kniv på offentlig sted er satt til 6.000-10.000 kroner i Agder politidistrikt. - Botens størrelse er avhengig av omstendighetene, type kniv, tidligere reaksjoner og så videre. Dette er i tråd med rettspraksis. Ved gjentatte tilfeller kan fengsel idømmes, sier Pedersen Hille
 5. Nei, det er i utgangspunktet ikke lov til å bære hverken skytevåpen, kniv eller pepperspray på offentlig sted. Ifølge straffeloven § 352 a straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt bærer kniv eller et lignende skarpt redskap som er egnet til bruk ved legemskrenkelser på offentlig sted. Strafferammen er bøter eller fengsel inntil 6 måneder, eller begge deler

Bæring av kniv på offentlig sted lovdata

Etter straffeloven § 189 andre ledd er det forbudt å gå med kniv eller annet redskap som er egnet til å skade andre (påføre noen en kroprenkelse) på offentlig sted.. Forbudet gjelder likevelcikke hvis du bruker den til jobb, friluftsliv eller andre vanlige oppgaver der du er nødt til å bruke kniv (såkalte aktverdige formål) Politiet har opprettet en anmeldelse på dem for truende adferd, og en av dem er også anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted. Barnevernet har blitt orientert om saken

Dommer og andre rettsavgjørelser - side 124 - Lovdata

Oddekalv ble på bakgrunn av knivene politianmeldt, og han fikk senere tilsendt et forelegg for ulovlig å ha båret kniv på offentlig sted. Forelegg ble nektet vedtatt, og saken måtte derfor oversendes Sunnhordaland tingrett for avgjørelse. Hovedforhandling ble avholdt 19. februar 2020, og Oddekalv erkjente ikke straffeskyld Hei. Lurer på om noen kan komme med råd/tips/info. Jeg er altså siktet for å ha bært kniv på offentlig sted (skalpell jeg har brukt til selvskading) og for vold mot offentlig tjenestemann. Volden innebar at jeg kom borti og kloret en betjent da jeg i et basketak prøvde å komme meg vekk og løs. Va.. Oslo politidistrikt øker nå bøtene for bæring av kniv på offentlig sted. Den siste tiden har det vært flere episoder hvor kniv, eller lignende har vært brukt og for å skade personer. Den maksimale boten for bæring kniv økes nå til 20000,- kroner Økte bøter for bæring av kniv på offentlig sted i Oslo politidistrikt. Oslo politidistrikt øker nå bøtene for bæring av kniv på offentlig sted. Den siste tiden har det vært flere episoder hvor kniv, eller lignende har vært brukt og for å skade personer. Den maksimale boten for bæring kniv økes nå til 20000,- kroner

Forskrift om politivedtekt, Oslo kommune, Oslo

 1. Politiet har vært på en av byens matvarebutikker og bortvist ei dame i 20 årene. Hun er ilagt kontaktforbud over butikken og blir anmeldt for dette samt bæring av kniv på offentlig sted. #Tromsø: Klokken 00:02. Politiet har mottatt melding om støy og festbråk fra en adresse på Grønnåsen
 2. ipartileder har viftet med sverd i valgkampen og nekter å vedta et forelegg på 8000,- kroner
 3. dre foldekniv og en større kniv i bilen hans. Politiet beslagla begge knivene, siktet ham for bæring av kniv på offentlig sted og ila en bot som Oddekalv nektet å godta fordi knivene var hans arbeidsverktøy
 4. I tallene ligger bæring av kniv på offentlig sted, tvang/trusler med kniv, selvskading, drap eller knivstikking. - De 226 hendelsene har ført til 217 politioppdrag. 52 av disse ble gitt høyeste prioritet. Av disse igjen var 14 oppdrag bistand til helsetjenesten. Dette var saker hvor det var snakk om selvskading, sier Stavik
 5. @politietost: #Lørenskog Mann anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted.Hadde kniv i jakkelommen. Mann i 30-åra fra Oslo. Kilde: Tvitret fra Øst politidistrikt @politietost - Hvis meldingen fremstår usammenhengende, gå til kilden for å lese hele tråden (les hvorfor). ‹ ØST: Fredrikstad FV 110 Mosseveien ved Ørebekk, stanset bil h
 6. En mann i 40-årene er anmeldt for tyveri av diverse datautstyr fra en forretning i Hamar sentrum. Mannen blir også anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted

Kniv i offentlig rom: Her skal du ha god grunn for å bære

Kniven skal ikke brukes til å true eller skade andre. Kniven bør oppbevares forsvarlig til og fra steder der seremonier finner sted, og tas før seremoni og av igjen etter seremoni. Bruk av kniv i seremonier vil variere etter hva slags seremoni som avholdes, det skal ikke utøves noe press noen til å skade seg selv eller andre Den ene anmeldes for bæring av kniv på offentlig sted. Ingen er blitt skadd. KL. 0045, Kristiansund: En mann i 20-åra ble bortvist fra et utested i sentrum fordi han var full

- Mot slutten av 2018 og begynnelsen av 2019 så vi en økning i saker hvor kniv var involvert, som vi opplevde som bekymringsfull. Både saker hvor det ble utøvd vold med kniv, truet med kniv, eller der kniv ble båret på offentlig sted, sier politiinspektør Morten Reppen, seksjonspåtaleleder ved felles kriminalenhet, til Politiforum Oslo politidistrikt har økt bøtene for bæring av kniv og andre skarpe redskaper til opp mot 20.000 kroner Det ble også funnet to kniver på mannen melder politiet som oppretter sak for bæring av kniv på offentlig sted. En beruset mann i 20-årene ble i natt funnet sovende inne på jernbanestasjonen. I løpet av årets ni første måneder var det en kraftig økning av bæring av kniv på offentlig sted i Sør-Vest politidistrikt, sammenlignet med samme periode i fjor

Bæring av kniv på offentlig sted reguleres av Straffelovens § 352a, men så lenge kniven «bæres i forbindelse med arbeid, friluftsliv eller annet aktverdig formål» er det ikke forbudt Personen vil bli anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted, og slagsmålet vil bli gjenstand for videre etterforskning, skriver politiet på Twitter klokken 02.15. Det var også et slagsmål på Skjervøy i natt, som resulterte i at en mann i begynnelsen av 20-årene er brakt til legevakta for nærmere sjekk. - Forholdet vil bli anmeldt OSLO (Nettavisen): En mann er anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted og kniven er beslaglagt etter at politiet fulgte opp et tips fra bekymret passasjer på t-banen onsdag morgen

Fredag ettermiddag, klokka 13:21. Mann anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted Politiadvokat Dywecke Gjermundrød sier kvinnen foreløpig er siktet for grove trusler og bæring av kniv på offentlig sted. De angivelige truslene skal ha blitt fremsatt overfor politifolk, men ikke rettet mot dem. - Politiet tolker det slik at hun truet med å begå straffbare handlinger mot tilfeldige personer, sier Gjermundrød Oslo politidistrikt øker nå bøtene for bæring av kniv på offentlig sted. Den siste tiden har det vært flere episoder hvor kniv, eller lignende har vært brukt og for å skade personer. Den maksimale boten for bæring kniv økes nå til 20000,- kroner opplyser Oslo politidistrikt i en melding. 12-20000 kr Som et minimum vi

Bæring av kniv på offentlig sted

I løpet av årets ni første måneder var det en kraftig økning av bæring av kniv på offentlig sted i Sør-Vest politidistrikt. Publisert: Publisert: 5. oktober 2018. Foto: Anders Minge. Siv Helen Kvalvåg. Denne artikkelen er over to år gammel. Økningen var fra 145 til 217 forhold, som er 50 prosent Ifølge operasjonsleder Eide ble det ikke avdekket skader på banedekket. Tre anmeldelser . En mann er anmeldt for urinering på offentlig sted i Vestre Strandgate, Kristiansand klokka 00.47. Klokka 01.29 melder politiet om at en mann er anmeldt for besittelse av små mengder narkotika, samt bæring av kniv på offentlig sted Ustraffet mann hadde kniv liggende gjenglemt i hanskerommet på bilen etter forrige hyttebesøk. Ble bøtelagt av retten for grovt uaktsom bæring av kniv på offentlig sted uten aktverdig formål. Nettavise Tirsdag morgen, klokken 09.00, påtraff politiet en ruset kjenning i Sandnes sentrum. Mannen anmeldes for bæring av kniv på offentlig sted, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt Innledningsvis viste politiets teft seg å være god - i lomma på mannen ble det nemlig funnet en kniv. Uten at det har vært noe trusselsituasjonen medfører det vanligvis en anmeldelse for bæring av kniv på offentlig sted - og en marsjordre bort fra stedet. Etter hva DRM24 erfarer ble det av patruljen foretatt en ransaking av mannen - som.

15-åring tatt for fire lovbrudd på en kveld . En 15 år gammel gutt erkjenner straffskyld for trusler, kjøring i ruset tilstand på el-sykkel, skadeverk på bil og bæring av kniv på offentlig sted Kniv på offentlig sted Fredrikstad Kl 19.50 Patruljen kontrollerte en mann i 30 årene på Glemmen. Ble anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted. Bortvist fra sentrumsområdet. Ruspåvirket sjåfør Fredrikstad Kl 1624 Melding om en mulig ruset bilfører på Langøyaveien. Patruljen påtruffet en kvinne i 60 årene utenfor en butikk. Idet kvinnen ble pågrepet med kniv, fortalte hun om konkrete planer om å knivstikke noen samme dag. Kvinnen ble også dømt for bæring av kniv på offentlig sted, samt for å ha hatt voldsprodukter ved to tilfeller. Ifølge siktelsen skal kvinnen ha laget et slagvåpen av en ødelagt bordtennisracket og et vinkeljern En kvinne som ble pågrepet i Bergen for å ha båret kniv på offentlig sted, skal ha kommet med grove trusler mot det som skal være tilfeldige personer. Lars Barth-Heyerdahl Publisert 19.05. 19-åringen ble pågrepet mandag ved 17.50-tiden i Bergen sentrum, siktet for bæring av kniv på offentlig sted. I samtaler med politiet skal hun ha kommet med en rekke grove trusler mot det.

Torsdag morgen ble en mann (40) anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted i et strøk i Hammerfest sentrum. - Det var ikke noe svær kniv, og den er inndratt. Vi fikk melding om at vedkommende, som er en såkalt «kjenning», lusket rundt med kniv. Han har ikke truet noen med denne, sier politiets operasjonsleder Bjørn Tormod Syversen Å ha kniven i bilen blir også rekna som bæring av kniv. Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt på offentlig sted bærer kniv eller et lignende skarpt redskap som er egnet til bruk ved legemskrenkelser Etter straffelovens § 352a er det ulovlig på offentlig sted å bære kniv eller annet skarpt redskap 'egnet til bruk av legemskrenkelser'. Det er altså skadeevnen til redskapet, og ikke utseendet, som er avgjørende form om det er ulovlig å bære. En sløv lekekniv vil ikke være ulovlig å ha på seg Som du antagelig vet, er det slik at loven forbyr bæring av kniv på offentlig sted, med mindre den brukes til, bæres eller medbringes i forbindelse med arbeid, friluftsliv eller et annet aktverdig formål. Det er f.eks. ikke et aktverdig formål å ha en kniv med seg i tilfelle man skulle bli overfalt - Den maksimale boten for bæring kniv økes nå til 20000,- kroner. Som et minimum vil boten være 12000,- kroner, opplyser Oslo-politiet. For at boten skal bli på maksimalnivået 20000,- kroner må det foreligge momenter som gjør det mer alvorlig eller straffeskjerpende å bære kniv på offentlig sted

Departementet har fredag sendt forslaget ut på høring. Formålet er å begrense tilgangen til macheter, og supplere dagens forbud mot bæring av kniv på offentlig sted, samt forbud mot kniver laget uten aktverdig formål (voldsprodukter). Bakgrunnen for forslaget er at gjengmiljøer i Oslo har begynt å bevæpne seg med macheter Forskrift om ikrafttreden av og delegasjon etter lov om skytevåpen og ammunisjon . 14. Hogg- eller stikkvåpen, kniver o.l. som har en klingelengde på mer enn 25 cm må ikke overdras eller overlates til barn under 16 år (lovens § 29, siste ledd). Se hele loven hos Lovdata Det er svært få som har nødvendig behov for å bære kniv på offentlig sted kveld og natt, sier leder for felles enhet for påtale i Oslo politidistrikt, Beate Brinch Sand. Minimum: 12.000 krone

Oddekalv er utdannet tømrer og før han ble miljøverner på heltid tidlig på 1990-tallet, jobbet han ti år som byggmester. Oppdatering: 26 februar 2020 ble Kurt Oddekalv dømt for bæring av kniv på offentlig sted i Sunnhordland tingrett, hvorfor kan du lese i denne saken: Arbeidskniven ble ikke brukt til aktverdig formål. Kniv til kapping av isolasjo Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang Bæring av våpen. Våpen kan bæres som en del av antrekk, eller som rekvisitt under normale forhold dersom formålet er aktverdig. Med aktverdig formål menes her på og ved markeder, treff, oppvisning, parader og lignende. Ved organisert utdeling av reklame for arrangement på offentlig sted kan også skarpe våpen bæres da det kan.

Én person er siktet for bruk av narkotika samt bæring av kniv på offentlig sted på Finnsnes. DEL. Hendelsen skjedde i 02-tiden. Politiet melder at de har sikret seg nødvendige prøver når det gjelder mistanken om vedkommendes narkotikabruk Jeg vet selvsagt at det er forbudt å bære kniv på offentlig sted, men hvordan er reglene dersom man skal ta med seg en kniv fra et sted til et annet. Sett at jeg skal hjem til en venninne og lage mat, og hun har bedt meg ta med en kniv til matlaging. Er det forbudt for meg å ha den i veska på t-. Er det «ulovlig bevæpning på offentlig sted» at det ligger en kniv i hanskerommet på bilen din? Det kom Kristiansand tingrett til i dommen nedenfor. Retten mente at «bæring» etter straffeloven.. 1.1.4 Ulovlig bevæpning på offentlig sted - straffeloven 2005 § 189 I lov om straff 20. mai 2005 nr. 28 (straffeloven 2005) er kniv- og våpenforbudet samlet i en felles bestemmelse i § 189 i kapittel 20 Vern av den offentlige ro, orden og sikkerhet under overskriften Ulovlig bevæpning på offentlig sted

30 dagers fengsel for narkotikabruk og bæring av kniv på offentlig sted. En mann i slutten av 30-årene må sone i fengsel og betale 4.000 kroner i bot etter å ha begått en rekke lovbrudd. Christian E. Bergheim. Publisert: 05.02.2015 10.09.51. Oppdatert: 05.02.2015 10.16.54 En person er siktet for ruspåvirket kjøring, kjøring uten gyldig førerkort samt bæring av kniv på offentlig sted melder politiet på Twitter natt til torsdag 32-åringen ble frikjent for bæring av kniv på offentlig sted i Grimstad. Årsak: Han var på vei til Kjevik der han skulle ta flyet til en snøscootertur i Finnmark På grunn av mannens antatte politiske sympatier ble Politiets sikkerhetstjeneste (PST) varslet rutinemessig. Aktuell straffereaksjon i saken er et standard forelegg for å bære kniv på offentlig sted. Politiet opplyser at aktuell straffereaksjon i saken er et ordinært forelegg for ulovlig bæring av kniv Bæring av kniv på offentlig sted: 8000 kroner; Blotting og onanering: 8000 kroner; Forulemping av tjenestemann: 6000 kroner; Nekte å oppgi eller oppgi falsk personalia: 6000 kroner; Skadeverk: 5000 kroner; Urinering: 4000 kroner; Kjøp av alkohol til mindreårige: 4000 kroner; Tilgrising: 4000 kroner; Tagging: 4000 krone

Den nye lederen av Odins soldater er dømt for ran, ulovlig bæring av våpen på offentlig sted og trusler mot politiet, men ser ikke dette som et hinder for å skape trygghet i gatene Aggressiv mann kjøpte snus til mindreårig gutt Mannen ble anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted Justis- og beredskapsdepartementet vurderer et forbud mot å erverve, eie eller inneha machete/lange kniver med bladlengde fra 25 cm. Formålet er å begrense tilgangen til slike kniver og supplere dagens forbud mot bæring av kniv på offentlig sted samt forbud mot kniver laget uten aktverdig formål Politiet opplyser på Twitter at de har pågrepet en mann på 39 år. Han blir anmeldt for kroprenking, bæring av kniv på offentlig sted og besittelse av narkotika. En mann på 29 år er anmeldt for bæring av elektrosjokkvåpen og kniv på offentlig sted, og han er gitt pålegg om å forlate sentrum. - Ingen av dem ble skadet

Mannen anmeldes for truslene, og også for bæring av kniv på offentlig sted. - Han ble pågrepet og er nå på vei i arrest, skriver politiet på Twitter. DELE - Hvis ikke denne mannen kan varetektsfengsles for bæring av kniv på offentlig sted, vil aldri noen kunne bli det, mener Rohde. Hun innrømmer at kjennelsen vanskeliggjør politiets arbeid De andre ungdommene stedet ble bortvist, men det ville ikke 18-åringen akseptere. I stedet ble han innbrakt i arresten. Han er nå anmeldt for ordensforstyrrelse, bæring av kniv og forulemping av offentlig tjenestemann. - Vi hadde ikke noe ønske om at den festen skulle opprettholdes, og derfor brøt vi opp ansamlingen, sier Sveen Troms politidistrikt opplyser ar politiet i Tromsø i natt påtraff tre kjente personer som snoket rundt ved Biltrend sine lokaler og biler. en av dem, en mann i 30-årene, anmeldes for bæring av kniv på offentlig sted Det ble også funnet en større kniv i sekken til en av 15-åringene. Det er opprettet sak for bæring av kniv på offentlig sted. widget-list matrix-tags. Vestnytt AS Besøksadresse: Bildøyvegen 11C, 5353 Straume Tlf. 56 33 65 00. Ansvarleg redaktør: Marit Kalgra

- Hendelsen skjedde på åpen gate, mellom flere utesteder i Tromsø sentrum. Det er mange vitner på stedet, og en del av jobben har vært å kartlegge dem, sier operasjonslederen. Den siktede er ikke blitt avhørt av politiet ennå. Kvinnen er tidligere dømt for bæring av kniv på offentlig sted, samt vold og trusler, opplyser. En person pågrepet for forsøk på tyveri av sykler og trusler mot politiet ved bruk av skrujern eller lignende, Den andre anmeldt for forsøk på tyveri av sykler samt bæring av kniv på offentlig sted. Åseral klokken 02.08: Melding om trafikkulykke på FV4030 Longdalsvegen nord for Austerudsmoen - Men kniv er kniv, selv om den er liten kan den gjøre stor skade. Og uansett er det ulovlig å bære kniv på offentlig sted. Det er helt klart riktig å si ifra til politiet når man ser en person med kniv, da er vi kjapt på pletten. Mannen er en kjenning av politiet. Han er satt i arresten, og anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted Mannen ble også anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted. Politioverbetjent Jostein Flatebø sier det ikke var noe dramatikk knyttet til dette. - Han var litt frekk i kjeften mot politiet og da ble kniven avdekka. Man skal ikke dra på fest med kniv, sier han. Natt til søndag har vært travel for politiet i Sør-Vest Politiet opplyser på Twitter at de har pågrepet en mann på 39 år. Han blir anmeldt for kroprenking, bæring av kniv på offentlig sted og besittelse av narkotika

Mannen hadde vært inne i minst en garasje på en adresse i Nittedal, ifølge Øst politidistrikt på Twitter. - Patrulje påtraff mannen ved Bjertnes videregående skole. Pågripes for diverse tyverier, besittelse av narkotika og bæring av kniv på offentlig sted Kniven er beslaglagt, og mannen anmeldes for bæring av kniv på offentlig sted, melder Troms politidistrikt på Twitter. - En kredittkortkniv er en kniv som ser ut som et kredittkort, men som er. 19. mai 14:49 Amanda Walnum Kvinne ville angripe personer på Fløyen: . En kvinne (19) ble pågrepet mandag i Bergen sentrum, og ble siktet for bæring av kniv på offentlig sted, skriver. Ett eksempel er kniv-drapet på en 17 år gammel jente ved Sørlandssenteret i fjor sommer. Der ble også en 23 år gammel kvinne alvorlig skadet. - Vi har blant annet drapet på Sørlandssenteret friskt i minne og er bekymret for det vi opplever som en økning i bæring av kniv på offentlig sted. Dette er dessverre en del av. Ved Bratsbergkleiva skole ble en person i 20-årene anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted. - Patruljen fikk kontroll på en person som var i besittelse av to kniver. Han hadde også mulig stjålet en sykkel. Han blir anmeldt for forholdet, sier operasjonslederen. I Porsgrunn ble det utført hærverk på en bil Sjåføren som endte på jorde etter en biljakt i Lier 4. juni ble på nytt pågrepet onsdag, etter en ny kjøretur. Mannen er siktet for flere trafikkovertredelser, narkotikaovertredelser og for bæring av kniv på offentlig sted

 • 4 zimmer wohnung herford mieten 32049.
 • Charascho lied.
 • Gaveforslag sølvbryllup.
 • Esprit oslo butikk.
 • Skin editor skindex.
 • Easyjet cin.
 • Mkomfy 2g 25r.
 • Heterogen gruppe definisjon.
 • Steinhauser bodensee diesel.
 • Fjernleverbare tjenester eksempler.
 • Nedre bryst øvelser.
 • Hva betyr emoji tegnene.
 • Wg gesucht nachrichten erhalten.
 • Saga gjærnæring.
 • Frühstück ulm bellavista.
 • Hva er trekantfusjon.
 • Selvbruning test 2018.
 • Paulus liv tidslinje.
 • Broholmer.
 • Bade lillehammer.
 • Valutahandel selvangivelse.
 • Kronos titan logo.
 • Pole emploi cachan bus.
 • Maximum 8 grunnbok fasit kapittel 4.
 • Spillexpo 2017 billetter.
 • Kristne podcast.
 • Fastrente sparing.
 • Polnische männer deutsche frauen.
 • Single camping 2018.
 • Kurzurlaub deutschland familie.
 • Tanzen augsburg.
 • Stickkontakt uttag.
 • Barne og familieetaten ledige stillinger.
 • Erweitertes führungszeugnis inhalt.
 • Leonardo da vinci museum.
 • Vippe extension sandnes.
 • Ford fusion kofferraumvolumen.
 • Hardware movie.
 • Entrevista a dayana jaimes en muy buenos dias.
 • Joey tempest fru.
 • Musikselskabet harmonien.