Home

Kommune molde

Molde er en kommune og en by i Romsdal i Møre og Romsdal.Dagens kommune ble etablert 1. januar 2020 ved sammenslåing av Nesset, Midsund og Molde. Kommunen grenser i vest til Aukra, i sørvest til Ålesund, i nord mot Hustadvika og i øst mot Gjemnes, Tingvoll og Sunndal og i sør til Vestnes og Rauma og til Lesja i Innlandet.Byen Molde er sentrum i kommunen

VG gir deg de siste tallene og oversikt over coronavirusets utvikling i Molde fylke. Sjekk status i din egen kommune. Informasjonen oppdateres fortløpende Molde er en kommune i Møre og Romsdal. Kommunen fikk nye grenser fra 1. januar 2020 etter at tidligere Molde kommune ble slått sammen med Midsund og Nesset som del av kommunereformen. Det meste av kommunen ligger fremdeles nord og øst for Romsdalsfjorden. Etter utvidelsen i 2020 omfatter kommunen også de kraftproduserende elvene Mardøla og Aura Adresse: Nøisomhedsvegen 30, 6419 Molde Telefon: 469 53 816 (avdeling) og 412 98 735 (enhetsleder) Enhetsleder: Erling Thoresen-Vestre Assisterende styrer: Torill Skjevik Blakstad. Visjonen vår Gode relasjoner skaper gode hverdager! Molde kommune. Rådhusplassen 1 6413 Molde . Tlf: 71 11 10 00. Org.nr.: 921 221 967, Kommunenr 1506. Konto. Utviklingstrekk i Molde. Befolkningsutvikling; Plansoner; Forsørgerbyrde; Dekningsgrad heldøgns omsorg; Nye Molde kommune; Folkehelseprofilen for Molde kommune; KOSTRA. Mottakere KOSTRA - utvikling 2015 - 2017; Nøkkeltall i KOSTRA - Molde kommune sammenlignet med Kommunegruppe 13; KOSTRA-tall fra årsrapporten; Helse- og omsorgstjenester.

Detaljregulering Molde fjordstuer Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for Molde kommune 2021-2031 Kommunedelplan for E39 Julbøen - Molde I Verdiplattformen vår kan du lese om verdiene vi jobber etter.. I Velkommen til KvaSt kan du lese om barnehagestart, tilknytning og praktisk informasjon om barnehagelivet.. Årsplanen viser barnehagens innhold og arbeidsmåter og er vårt viktigste arbeidsredskap som forteller hvordan vi omsetter teori til praksis TILL TOPPS med kunnskap og kompetanse i Molde barnehagene Til topps med kunnskap og kompetanse i Molde barnehagene er et prosjekt som er felles for alle barnehager i Molde kommune. Gjennom prosjektet skal Rammeplan for barnehagen implementeres, og i den forbindelse har vi i St. Sunniva barnehage satt sammen en liten film som sier noe om hva vi har jobbet med for å få til dette Kommunefakta gir deg nøkkeltall for din kommune, og er en inngang til SSB sin statistikk på kommunenivå. f1d2436a-65dc-4fa4-8890-936654f4b8d1_1506 kommunefakt Molde kommune er arealplanmynde. E39 er eit nasjonalt prosjekt, og lokalpolitikarane må sjølsagt sjå litt lenger enn eigen navle, men bør i første rekkje ha interessene til kommunen sine innbyggjarer og utvikling av sin kommune som sin første prioritet, og ikkje la seg presse til å gje slepp på viktige kvalitetar for eigne innbyggarar for at staten skal spare pengar

Min side - Molde kommune

 1. istrasjo
 2. Molde kommunestyre: Molde ungdomsråd: Partssammensatt utvalg for nye Molde kommune: Plan- og utviklingsutvalget: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Styret for Molde Eiendom KF fra 1.7.2013: Styret for Molde Vann og avløp KF: Styret for Moldebadet KF: Styret for ROR-IKT: Valgkomiteen: Valgstyret for nye Molde kommune: Valgutvalg.
 3. TIL TOPPS med kunnskap og kompetanse! TIL TOPPS med kunnskap og kompetanse er et felles prosjekt for Moldebarnehagene.Barnas hus har valgt ut noen satsingsområder fra rammeplanen som vi har fordypet oss i
 4. Voksenrollen. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring
 5. Molde kommunestyre har i møte 6.012.2016 og 15.12.2016 (tilleggsvedtak) godkjent kommuneplanens arealdel for Molde kommune - del 1, 2015-2025. Plan nr K201401
 6. MOLDE KOMMUNE PERSONALAVDELINGEN: Møre og Romsdal: Slik søker du læreplass. Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette

Årsrapporter Molde kommune Publisert 9. juni 2016 | Oppdatert 18. april 2018 Rapporten fungerer i tillegg som et informasjonsdokument for kommunens innbyggere, næringsliv og andre lesere gjennom beskrivelse av de kommunale enheter og oppnådde resultater i 2017 Molde er ein kommune i Romsdal i Møre og Romsdal.Molde kommune fekk sine noverande grenser etter kommunereforma 2020 då dei tidlegare kommunane Molde, Nesset, og Midsund kommune blei slåtte saman til nye Molde kommune. Heile landarealet inkludert innsjøar er no ca. 1503 km²., meir enn det tredoble av Molde sitt areal før år 2020..

Koronaviruset - Molde kommune

 1. Molde kommune står for utbyggingen, men Molde og Romsdal Havn IKS / Molde Havnevesen KF skal betale og ta over de tre ytterste meterne på kaia. Etter inngått avtale, skal Molde kommune viderefakturere 23,4 mill. kroner inkludert merverdiavgift til Molde og Romsdal havn IKS / Molde Havnevesen KF
 2. Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 Molde Kommune. Budsjett 2020 Økonomiplan 2020-2023. Kommunestyrevedtak 19. desember 2019 F-sak 34/19 K-sak 42/19. Om budsjett Vedtak i kommunestyret Sammendrag Drift Investering «Jeg er Romsdøl
 3. Molde kommune, Molde, Norway. 4 436 liker dette · 91 snakker om dette. Velkommen til Molde kommunes offisielle Facebook-side. Molde kommune utfører ikke saksbehandling på Facebook. Dette må gå via..
 4. Hatlelia barnehage eies av Molde kommune og ligger nær skogkanten i øvre bydel. Barnehagen ble etablert i 1977 og hadde den gang 4 avdelinger. Hatlelia barnehage er den nyeste kommunale barnehagen i Molde og var ferdig våren 2020
 5. Kommunene Midsund, Molde og Nesset går sammen i nye Molde kommune fra 1. januar 2020. Maken til naturskjønne omgivelser som den nye kommunen vil få, skal det letes lenge etter. Selv om økonomien vil bli en utfordring ved sammenslåingen, vil det samlede kommunale tjenestetilbudet ikke stå tilbake for tilsvarende tilbud i kommuner det ellers er naturlig å sammenligne seg med
 6. Midsund kommune og Nesset kommune har vært invitert inn i styringsgruppa for arbeidet med møte- og talerett.Dette for å sikre tidlig involvering av de tre kommunene som skal danne nye Molde kommune fra 1. januar 2020.Det vil i denne forbindelse være behov for en større rullering av planen som skal sikre god koordinering av tjenestene innen fagfeltet i den nye kommunen

Molde - Wikipedi

Logg inn. E-post: Passord Ny kommune fra: 1. Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner. Sandefjord kommune. Vedtak Midsund, Molde og Nesset kommuner. Molde kommune. Forskrift. Molde voksenopplæring holder stengt i perioden 29.-06 til 31.07. Resepsjon og administrasjon vil være betjent fra 03.08. Første skoledag etter ferien er 13.august Nye kommune-nummer 2020; Sammenslåing av Molde, Nesset og Midsund: 1506: Sammenslåing av Ålesund, Ørskog, Skodje, Haram og Sandøy: 1507: Sammenslåing av Volda og Hornindal: 1577: Sammenslåing av Norddal og Stordal: 1578: Sammenslåing av Fræna og Eide: 157 - for deg som er bosatt i Molde kommune, og har en psykisk helse- eller rusutfordrin

Molde er en kommune og en by i Romsdal i Møre og Romsdal.Dagens kommune ble etablert 1. januar 2020 ved sammenslåing av Nesset, Midsund og Molde. Kommunen grenser i vest til Aukra, i sørvest til Ålesund, i nord mot Hustadvika og i øst mot Gjemnes, Tingvoll og Sunndal og i sør til Vestnes og Rauma og til Lesja i Innlandet.Byen Molde er sentrum i kommune Molde kommune Årsrapport 2018 Molde Kommune. Last ned utskriftsvennlig PDF: Last ned hele årsrapporten. Hjelpemiddelsentralen Molde kommune fra , Møre og Romsdal. Hjelpemidler for funksjonshemmed Arkivplanen for Molde kommune er en total plan for organiseringen av arkivtjenesten, samt en oversikt over rutinene som gjelder etablering, bevaring og bruk av arkiver. Planen skal være et redskap for å kvalitetssikre arkivfunksjonene i kommunen. Arkivplanen skal revideres når det skjer endringer i organisasjonen eller saksgangen

Corona-viruset: Status i Molde kommune

201804 Molde Fjordstuer V5 Skisseforslag, midlertidig losning etablering av P-hus - 2019-05-07 1.3 MB Uttale til saken Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem Molde kommune har årlig blitt trukket forholdsvis mye i rammetilskudd på grunn av at kommunen har vært rimeligere å drifte enn gjennomsnittskommunen. Dette trekket som i 2018 var på 41,9 mill. kroner, blir i rammetilskuddet for 2019 redusert til 25,4 mill. kroner Molde kommune, Molde, Norway. 4,393 likes · 271 talking about this. Velkommen til Molde kommunes offisielle Facebook-side. Molde kommune utfører ikke saksbehandling på Facebook. Dette må gå via..

Molde - Store norske leksiko

Molde kommune. Midsund, Molde og Nesset dannet ny kommune fra 1. januar 2020. Navnet er Molde kommune. Kommunen har om lag 32 000 innbyggere. Vi skal være en fremtidsrettet kommune som tar i bruk ny teknologi, som treffer miljøvennlige valg og som har kompetente og sterke fagmiljøer På denne bakgrunn er det viktig at eldrerådet er godt informert om aktuelle planer og saker i kommunen som direkte eller indirekte vil kunne ha konsekvenser for eldres livssituasjon. Eldrerådet har møte hver måned. Molde kommune. Rådhusplassen 1 6413 Molde . Tlf: 71 11 10 00 Molde rådhus (rådhus, 57 m unna), Honnørbrygga (brygge, 61 m unna), Molde kommune (kommune, 63 m unna), Molde (kirke, 104 m unna), Torgpiren (molo, 107 m unna), Molde helikopterplass, Molde sykehus (landingsstripe, 202 m unna), Strandgatebrua (bro, 248 m unna), Fossbrua (bro, 260 m unna), Elvemoloen (molo, 311 m unna), Storkaia (kai, 374 m unna), Molde stadion (idrettsanlegg, 382 m unna. Årsrapport 2017 Molde kommune årsrapport 2017 Molde Kommune. Om årsrapporten Hovedtall Årsregnskap Kostra. For tredje året på rad har Molde kommune oppnådd et positivt regnskapsresultat. Dette er svært gledelig, men også nødvendig med tanke på å kunne bygge en kommune for fremtiden Molde kommune har fokus på å ivareta alle ansatte, samt ta et samfunnsansvar med hensyn til å behandle alle likeverdig uavhengig av funksjonsevne, kjønn, religion, politisk ståsted, seksuell orientering eller etnisk bakgrunn

Molde kommune har relativt flere eldre enn gjennomsnittet for landet, noe kommunen blir kompensert for gjennom inntektssystemet. I 2018 fikk Molde kommune 23,6 mill. kroner i utgiftutjevning knyttet til avvikende alderssammensetning i aldersgruppen over 67 år, hvorav om lag 16 mill. kroner gjelder aldersgruppen over 80 år Kontaktinformasjon for Molde kommune Molde, telefonnummer, adresse, se informasjonen om firmaer Molde Kommune - fylkestannlege, fluor, fysioterapi, tannhelse, fysikalsk behandling, belastningslidelse, barnetannpleie, amalgam, tannhelsetjeneste, tannlegekontor. Kommunen innfører karantenekrav for til- og hjemreisende som har vært i store deler av Sør-Norge. Har du ikke bosted i Molde eller Hustadvika og kommer fra Sør-Norge forbys du å komme til. Årsrapporten beskriver hva Molde kommune produserte av tjenester i 2013. Årsrapport 2013 behandles i kommunestyret 22. mai 2014

Influensavaksinen 2020 - Molde kommune

Dette er sentralt i vurderingane rundt ny skolebruksplan for Molde kommune for perioden 2021-2030. Einingsleiar for skole i Molde kommune, Ivar Vereide, orienterte Oppvekst, velferd og. I løpet av de ni første månedene i fjor hadde gamle Molde kommune totalt 1.328 liggedøgn på sjukehuset som de måtte betale for. For samme periode i år, er antallet - for nye Molde kommune. Molde kommune skal være en god arbeidsgiver. Derfor har vi tydelige forventninger til alle ledere og en strategisk plan for kompetansearbeidet i organisasjonen Molde kommune kan ved overtredelser av disse bestemmelsene også ilegge overtredelsesgebyr. § 28.Ikrafttreden Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet. Fra samme tid oppheves forskrift 10. november 1997 nr. 1223 om politivedtekt, Molde kommune, Møre og Romsdal Molde kommune er en kommune i Romsdal i Møre og Romsdal fylke med byen Molde som sentrum. Kommunen grenser mot Aukra og Hustadvika i Romsdal så vel som til Gjemnes på Nordmøre. Mot sørøst ligger Langfjorden med Rauma kommune på den andre siden, mot sør finner man Moldefjorden og Vestnes kommune. I 2016 vedtok kommunene Nesset, Midsund.

fakturamottak@volda.kommune.no. Organisasjonsnr. 939 760 946. eDialog. Viktige telefonnummer. Sentralbord +47 70 05 87 00 . Legevakt 116 117. Vakttelefonar. Finn tilsette. Om nettstaden. Ansvarleg redaktør Bente Engeseth . Følg oss på Facebook. Følg oss på Twitter . Personvern og cookies Gjemnes kommune Nordmørsvegen 24 6631 Batnfjordsøra. post@gjemnes.kommune.no Telefon 71 29 11 11 Telefax 71 29 99 99 . Org.nr.: 964 981 426 Kontonr.: 3933.05.0009 Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 705 Værvarsel for Molde (Møre og Romsdal) Andre kommuner Aukra Aure Averøy Eide Fjord Fræna Giske Gjemnes Halsa Haram Hareid Herøy Hustadvika Kristiansund Midsund Nesset Norddal Rauma Sande Sandøy Skodje Smøla Stordal Stranda Sula Sunndal Surnadal Sykkylven Tingvol Molde kirkelige fellesråd forvalter gravplassene i Molde kommune på vegne av hele lokalsamfunnet og er forpliktet på å imøtekomme alle kommunens innbyggerne slik at deres tros- og livssyn kan ivaretas i forbindelse med gravferden på gravplassen

Ansatte - Molde kommune

 1. gsgebyr etter.
 2. Det er Molde kommune som fredag melder dette på sin hjemmeside. Ifølge meldinga satt vedkommende allerede i karantene da prøven ble tatt torsdag. - Kommunen har gjennomført smittesporing, og antallet nærkontakter er begrenset. Åtte arbeidskolleger er satt i karantene
 3. Molde sjukehus er den største arbeidsgiveren i kommunen. Molde er en viktig industrikommune med kompetansebedrifter som aksjeselskapene Glamox, National Oilwell Varco, Brunvoll, Eltel, Bussbygg og Midthaug. Befolkning 24 388 (2008) Les mer om Molde kommune. Logg inn for å få full tilgang

Helse og omsorg - Molde

Telefon: 71 11 16 00 E-post: barnevern@molde.kommune.no Åpningstider: Mandag - fredag kl. 08:00 - 15:00. Besøksadresse: Storgata 31, første og andre etasj Seksjonen har ansvar for regnskapsføring for Molde kommune, Vestnes kommune, Molde Eiendom KF, Molde Vann og Avløp KF, Moldebadet KF, Tøndergård skole og ressurssenter, Molde kirkelige fellesråd og 5 menighetsråd. I tillegg føres regnskap for Romsdal Parkering AS og ROR med flere

Molde kommune tar opp lån også til Molde vann og avløp KF og Molde eiendom KF. Alle avdrag og renter skal ligge i budsjettet til Molde kommune. Det betyr at avdragene blir 166,3 mill. kroner i 2020 økende til 201,5 mill. kroner i 2023 Molde er en kommune i Romsdal i Møre og Romsdal.Kommunen ble etablert 1. januar 2020 ved sammenslåing av med Nesset, Midsund og Molde kommuner. Kommunen grenser i vest til Aukra, i sørvest til Ålesund, i nord mot Hustadvika og i øst mot Gjemnes, Tingvoll og Sunndal og i sør til Vestnes og Rauma og til Lesja i Innlandet.Byen Molde er sentrum i kommunen

Kontakt oss Molde kommune RÃ¥dhusplassen 1 6413 Molde E-post: Tlf: 71 11 10 00 Org.Nr: 944020977, Kommunenr Bankkontonr.:4212.05.4619 molde.kommune.no Data from Statistics Norway Molde ( Norwegian pronunciation: [ˈmɔ̂ldə] ( listen ) ) is a city and municipality in Møre og Romsdal county , Norway

Molde Kommune Foreldreportal. A A A. searc Frænavegen er en gate i Molde kommune i Møre og Romsdal.Gaten starter i rundkjøringen ved AMFI Roseby, og går østover helt frem til Tussentunnelen.Gaten har fått navn etter nabokommunen til Molde, Fræna (hvor også vegen slutter), og er en av de lengste gatene i Molde som går forbi flere områder og bydeler. Se også. Liste over gater i Molde Lokale regler (vedtekter) for gravplassene i Molde kommune er nå vedtatt og godkjent. Her finner du mer informasjon. Les me

Krisesenteret for Molde og omegn IKS er et tilbud til innbyggerne og hjelpeapparatet i Aukra, Hustadvika, Gjemnes, Molde, Rauma, Sunndal og Vestnes. I vårt arbeid mot vold i nære relasjoner, har vi et familieperspektiv Ring 71 26 81 00. Skriv til oss Send sikker post til kommunen. Post og besøksadresse: Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen. Kommunenummer: 1579 Orgnr: 92113364

Norges kommuner er det laveste administrative og folkevalgte nivået i Norge og deler pr. 1. januar 2020 landet inn i 356 geografiske administrative/politiske områder. Kommunene har ansvar for en rekke basisoppgaver som grunnskole, kulturskole, barnehager, primærhelsetjeneste, arealplanlegging og tekniske tjenester. Kommunegrensene brukes i tillegg av en rekke andre etater og selskaper Her finn du informasjon om årets vaksinering mot sesonginfluensa i Sunnfjord kommune. 06.11.2020 5. november - nye nasjonale koronatiltak Hald deg heime, ha minst mogleg sosial kontakt er bodskapen frå statsminister Erna Solberg. 06.11.2020 Politiske møte 11. og 12. Molde kommune, Nesset fra , Møre og Romsdal. Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjo Servicetorget.no gir deg enkel tilgang til kommune-Norg Så får vi løyse dette saman med administrasjonen i Molde kommune, seier han. - Vi skal no ha styremøte der vi vurderer situasjonen ut frå vedtaket, med tanke på Deponi 2, og vidare satsing.

Aktuelt - Molde kommune

Hjem - Molde kommune

En komparativ analyse av kommunale utgifter i fem norske kommuner som er påvirket av oljeaktivitet, med spesiell vekt på helse- og sosialutgifter. (Rauma, Vestnes, Nesset, Fron og Lesja.) Hovedoppgave Aker og Molde FK har samarbeidet i mer enn 20 år. Aker er et industrielt investeringsselskap som tilfører kapital og kunnskap i utvikling av bedrifter. Aker er største eier i selskaper som Aker Solutions, Aker BP, Aker BioMarine, Akastor, Kværner, Ocean Yield, Solstad Farstad, American Shipping Company og Philly Shipyard MOLDE KOMMUNE ENENSENTERET. Organisasjonsnummer: 974574667. Underlagt en godkjent lærebedrift. Om bedriften 50 ansatte Bedrift underlagt MOLDE KOMMUNE SEKTOR FOR HELSE OG OMSORG. Forretningsadresse Enenvegen 12 6416 MOLDE Møre og Romsdal Kontaktinformasjon. Tlf: 71 11 10 00 Molde kommune - Evaluering av risiko for kvikkleireskred - 05.02.2014. Nesset kommune - Evaluering av risiko for kvikkleireskred - 05.02.2014. Detaljutredning av kvikkleiresoner.

Kommunefakta Molde - SS

Kommunedelplan for E39 Julbøen - Molde - Molde kommune

 • Einverständniserklärung kino nach 24 uhr.
 • Big data definisjon.
 • Medicinstudiet danmark.
 • Vad är ett tal.
 • Zepatier behandling.
 • Glasbilder eurographics.
 • Kunst skatteregler.
 • Voltaire ideologi.
 • Herberstein sushi.
 • Donau kreuzfahrt angebot.
 • Joey tempest fru.
 • Bosnien religion.
 • Ethiopia addis ababa.
 • Basisball raw.
 • Fjernleverbare tjenester eksempler.
 • The matter of time.
 • Canon eos 700d prisjakt.
 • Svaner holder sammen.
 • Stefan djokovic slike.
 • Færder leirsted.
 • Hollywood pictures der kinomanager.
 • Tipografia milano partecipazioni.
 • Fupa damen lupburg.
 • Truckførerkurs bergen nav.
 • Marginal periodontitt symptomer.
 • Energie bilder auf leinwand.
 • Jeep patriot forum.
 • Tillaga fiskbullar konserv.
 • Graves adc runes.
 • Suzuki gsx r 750 gebraucht.
 • Domkirken menighet tromsø.
 • Wie viele sterne hat der beste koch der welt.
 • Usenet suchmaschine binsearch.
 • Manufaktur mannheim bilder.
 • Haram islam.
 • Fredag den 13de rollebesetning.
 • Er driblefantene kryssord.
 • How smash 4 players see smash 4.
 • Partypass bayern.
 • Va norm oslo kommune.
 • Blade and soul 2017.