Home

Hvor mange skriver nynorsk

I Sogn og Fjordane er nynorsken helt dominerende med 97,90 prosent av elevmassen. 13740 elever har nynorsk, bare 295 bokmål. I Møre og Romsdal er det mer jevnt mellom målformene. 16459 elever (50,34 prosent) undervises i nynorsk hovedmål, 16236 i bokmål Nynorsk er eit norsk skriftspråk som høyrer til dei vestnordiske språka i den germanske språkfamilien. Nynorsk og bokmål er dei to skriftspråksvariantane av norsk. Nynorsk blir nytta av om lag 600 000 personar i Noreg i dag. Det står sterkt i massemedium, i offentleg forvaltning og i kyrkja. Det har ein trygg posisjon i skuleverket, men er lite brukt i det private næringslivet Norsk er administrasjonsspråket i Norge, med to likestilte målformer, bokmål og nynorsk. I tillegg har flere kommuner og fylker nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og/eller kvensk som offisielt språk på kommunalt nivå, i tillegg til norsk. Språket som snakkes av flest og dermed er majoritetsspråk i Norge, er norsk. Norsk er et nordgermansk språk som er nært beslektet og gjensidig. Mange glir over frå nynorsk til bokmål på grunn av presset frå fleirtalsmålforma, medan ei lita gruppe tek steget over til nynorsk, ofte ut frå språkpolitiske og ideologiske grunnar. Somtid er målbruken knytt til yrke og ombod i samfunnet, og kan gå på tvers av det personlege målvalet Elevene som beholder nynorsk begrunner det ofte med at nynorsken viser hvor de kommer fra og er del av den de er. Men også noen av elevene som har holdt på nynorsken opplever utfordringer knyttet til å skrive godt nynorsk når det meste de leser er bokmål. Blant elevene som hadde byttet til bokmål var det få eller ingen som trodde de ko

Over 200 aviser og blad har vore redigerte på nynorsk. Fleire på både nynorsk og bokmål I stedet for å tvinge den skriftlige nynorsken på bokmålselever, burde målfolket konsentrere kreftene om å beholde de nynorskelevene som allerede undervises i nynorsk, særlig i randsonene hvor frafallet i dag er hele to tredjedeler når elevene går fra grunnskolen over i videregående. Denne artikkelen sto på trykk i Ordet 2/2015 Mange undervurderer hvor nyttig ordboka faktisk er. Det vil lønne seg å slå opp absolutt alle ord du er usikker på i teksten din. Utrolig nok er det enkelt å lage nye ord man tror er nynorske, som egentlig ikke er det. Sjekk derfor alltid om du finner det i ordboka, dersom du er usikker Skrivetest Topp 200 ord Skrivetest (avansert) Topp 1000 ord Custom Typing Test Create your own! Multiplayer Typing Test Play against others Skrivekonkurranse Hvem kan skrive raskest? Tekstøving Øv med din egen tekst Topp 1000 Mestre de topp 1000 mest brukte ordene i ditt språk

Grunnskole-tall: 87,7 prosent bokmål, 12,2 prosent nynorsk

 1. Også det å avgjøre hvor mange som snakker en tradisjonell norsk dialekt, er nærmest umulig, men vi kan være rimelig trygge på at det er flere enn de som i dag skriver nynorsk. Et eksempel: Dialektene i nabokommunene Klepp og Sandnes i Rogaland er svært like, men i Sandnes har de fleste bokmål på skolen, mens de fleste har nynorsk i Klepp
 2. Bruken av nynorsk er på historisk bunnivå - og fortsetter å synke. Nye tall fra SSB nynorsken stadig er på vikende front i Norge. - Etter en markert nedgang fra 1950 til 1976 stabiliserte.
 3. Mange synes at nynorsk er vanskelig, og de vet ikke helt hvor de skal begynne for å bli flinkere, sier hun. Gjetter på ord og bøyningsendinger. Hun forteller at det går raskt å søke etter disse ordene i Word, og hvis elevene retter opp i dette kan mange få ned feilfrekvensen ganske mye på kort tid
 4. : skrive utydelig skrive utydelig / skrive navnet sitt skrive navnet sitt / skrive brev, bøker skrive brev, bøker / skrive med blyant, på maskin skrive med blyant, på maskin / skrive på en avhandling skrive på en avhandling / leve av å skrive livnære seg som forfatter, skribent leve av å skrive livnære seg som forfatter, skribent / i dag skriver vi den 14. februar i.

3. Styr unna s-genitiv. Eiendomsformen, genitiv, markeres gjerne med endelsen -s, i alle fall på bokmål.På nynorsk er det derimot mer vanlig å skrive om dette ved hjelp av preposisjoner og sammenbinding av ord. Når man sitter og skriver er det lett å overse dette, og som med «man» er ikke dette noe korrekturprogrammer er i stand til å rette Nynorsk-elever er i ferd med å bli en stadig mindre minoritet i barne- og ungdomsskolen. Kun 12 prosent av elevene skriver «graut» fremfor «grøt» dette skoleåret

Det finnes alltid noen som skrive nynorsk, og muligens må du i den jobben du har, f,eks. svare på nynorsk. Enkelte skriv blir og skrevet på nynorsk osv. Enkelte deler av landet blir nynorsk brukt blant annet på sjukehus osv, hvor papirer som man sender ut til pasienter, innkallelse osv er på nynorsk Min mor som skriver nynorsk kommer fra Volda på Sunnmøre. TS' spørsmål var hvor i landet de kom fra, de som skriver nynorsk her. Dette svaret er ikke på nynorsk. For alt vi vet, kan denne som svarte her, bo i Oslo. Det var ikke spørsmål om hvor slekten kom fra mange på nynorsk. Vi har én oversettelse av mange i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale

nynorsk - Store norske leksiko

Nå har det seg slik at nynorsk er en del av norskopplæringen, selv om du har bokmål som hovedmål. Læreren din har en læreplan og forholde seg til, hvor det står hvor mange timer av norskundervisningen som skal være sidemål, altså i ditt tilfelle nynorsk Kva er Nynorsk? Nynorsk er det andre skriftspråket i Noreg. Nynorsk vert idag nytta av omlag 10 prosent av befolkninga. Nynorsken står sterkast på Vestlandet, men og i mange andre deler av landet. Bokmål og nynorsk er likestilte i Noreg. Kvar kommune vel kva for eit mål som skal vera offisielt skriftspråk, skulespråk, osb

språk i Norge - Store norske leksiko

Nynorsk i Noreg i dag - Språkråde

Sjekk hvor oversettelser til Norsk nynorsk. Se gjennom eksempler på hvor oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Det er rart hvor mange østlendinger som er veldig opptatt av dette. Mulig det er fordi jeg har en type dialekt som er litt omstridt, som faktisk er nærmere nynorsk enn bokmål, Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar. Opprett konto. Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto! Start en konto Dessuten synes mange innvandrere det er vanskelig nok å lære bokmål godt, om ikke de skal beherske nynorsk i tillegg. Fra høsten vil det måles hvor mange som bruker nynorsk i videregående skole

Nynorsk, før 1929 offisielt kalla landsmål, er sidan jamstillingsvedtaket av 12. mai 1885 ei av dei to offisielle målformene av norsk; den andre forma er bokmål.Nynorsk blir i dag nytta av om lag 10-15% av innbyggjarane i Noreg. Skriftspråket er basert på nynorsk talemål, det vil seie dei moderne norske dialektane til skilnad frå gamalnorsk og mellomnorsk Mange skriver 'skreve', og tror de skriver veldig nynorsk. Den korrekte partisippformen for 'å skrive' er imidlertid '(har) skrive' 'fra/frå' Det er ganske enkelt obligatorisk å skrive 'frå'. Her kan du bruke ordsøkeren på besvarelsen før du leverer. 'disse/desse' Det er obligatorisk å skrive 'desse', 'disse' er forbudt ('desse bøkene') Hvor mange er det som bruker nynorsk her? NYTT TEMA. lykketroll Innlegg: 995. 21.11.02 20:32. Del. Det kan ikke være mange. Upassende innlegg? Svar. spilk Innlegg: 4637. 21.11.02 20:33. Del. wigan, carramba, rockette og gambolputty er de jeg kommer på med det første. Mulig det er flere generelle forskjeller mellom bokmål og tradisjonell nynorsk. Det finnes mange unntak og alternative former, så du trenger en egen nynorsk grammatikk hvis du vil ha en fullstendig oversikt over nynorsk eller lære å skrive det. Substantiv Ubestemt artikkel er ein, ei og eit på nynorsk. De fleste maskulinene slutter på -ar/-ane i plural

På nynorsk skriv vi: Fotballen: Han er rund. Sola: Ho er varm. På bokmål brukar ein den i begge desse tilfella. Dersom pronomenet skal ha trykk, brukar vi den: Boka er god. Den må du jammen lese! Her må du vere konsekvent: Skriv du de i subjektsform, må du skrive dykk i objektsform, og du må skrive dykkar som eigedomsord. Skriv du dokker Selv om nynorsk virker unødvendig, selv om nynorsk virker vanskelig: Ikke glem at det er en viktig del av oss! Dette skriftspråket er vårt, det er noe vi kan være stolte av. Engelsk kan alle. Språket sier noe om hvem vi er, hvor vi hører til, og til syvende og sist er vi alle stolte av å være nordmenn I denne videoen har jeg samlet lure, digitale tips og de vanligste feilene i nynorsk. Det utgjør en liste med 10 punkt. Stopp gjerne videoen og skriv ned din.. Hvor mange taler bokmål og hvor mange taler nynorsk? Det er ingen som snakker hverken bokmål eller nynorsk. Språkene er begge utelukkende skriftsspråk, dvs det brukes kun i tekst. Bokmål er restene av det danske skriftspråket vi hadde i Norge da vi var under Dansk styre. Kort fortalt er det en fornorsket versjon av det danske skriftsspråk

Om nynorsk hadde blitt tatt ut av grunnskolen, hadde elever hatt én ekstra skoletime i uka. Den kunne de brukt på å jobbe med lekser, og få profesjonell hjelp av en lærer. Om nynorsken hadde blitt byttet ut med matematikk, hadde alle fått en bedre mulighet til å forstå noe vi aldri slutter å lære Vi diskuterte mange sider ved nynorsk og bokmål, blant annet om det var nødvendig at elever måtte lære seg begge målformene. De som var imot nynorsken argumenterte ofte med at få av bokmål-elevene ville klare å lære seg å skrive nynorsk like godt som hovedmålet sitt, og at de i liten grad kom til å skrive på nynorsk uansett, mente de Flere av ordene i dansk og norsk bokmål er like, mens mange ord i svensk er de samme som i nynorsk. Dette gjelder for eksempel setning på norsk bokmål og dansk, der man på svensk og nynorsk bruker me(i)ning. At dansk og norsk bokmål har et større felles ordforråd er et tegn på at norsk bokmål som skriftspråk er basert på dansk Dette korrelerer med ønsket om å bevare statusen til nynorsken. Personlig: min talemåte er mye nærmere nynorsk, og jeg identifiserer meg mer med nynorsk enn med bokmål. Og for det som lurer; jeg skriver bokmål av personlige grunner (for å vedlikeholde sidemålet) Nynorsk skjønnlitteratur gjør seg bemerket som aldri før, med både Brageprisvinnere og en rekke unge og frekke debutanter - som skriver humoristisk om byfolk

Krever like mange nynorsktekster. Nynorsk kultursentrum sendte et hastebrev til Når elevene skal velge om de skriver på bokmål eller nynorsk, - Hvor mange av elevene er. Nynorsk og bokmål. Grunnen til dette går tilbake til perioden hvor svartedauden drepte alle de skrivekyndige i norge og så kom unionen med danmark som varte i over 400år. Danskinnflytelsen var stor og språket ble modernisert og ble mer likt dansk Norsk er et nordisk språk i den germanske gruppa i den indoeuropeiske språkfamilien. Den er det offisielle språket av Norge, og rundt 5,3 millioner mennesker snakker den som morsmål. Når det gjelder skriftspråk, finnes det to offisielle målformerer: bokmål og nynorsk. Begge språker bli såne siden likestillingsvedtaket av 12. mai 1885, når nynorsk, før 192 Kan man ikke sidemål godt nok til å forstå avanserte tekster så går man glipp av ufattelig mange flotte litterære verk. Jeg hater å skrive nynorsk, men jeg er reflektert nok til å innse at det kan være riktig vakkert når det blir gjort rett

Mange legger til en ekstra - r i flertall av intetkjønnsord på -e, men disse ordene skal på nynorsk bøyes slik: eit område - området- område - områda, eit merke - merket - merke - merka. Særheim tipser om at egen dialekt for mange er nøkkelen til å skrive rett - og godt - nynorsk Norskprøven består av en skriftlig og en muntlig prøve. Den skriftlige prøven består av delprøver i leseforståelse, lytteforståelse og skriftlig framstilling. Resultatet på de ulike delprøvene oppgis slik: «Under A1», «A1», «A2» og «B1». Fra og med desember 2015 vil den også måle på nivå B2 Skjøte - bokmål Skøyte - nynorsk. Postadresse. Send dokumentene til: Kartverket Tinglysing Postboks 600 Sentrum gave eller andre grunner, må i mange tilfeller registrere egenerklæring om konsesjonsfrihet eller søke om konsesjon hos kommunen. Under ideell andel må du skrive inn hvor stor andel av eiendommen som overdras

Når bokmålselever skal skrive nynorsk, noen ber elevene lage videoer, noen bruker tegneserier og noen får elevene til å lage drama hvor de snakker nynorsk så blir det helt absurd for meg å fortsette med sidemålsundervisningen. Det er hverken nynorsk eller bokmål mange elever skriver,. Mange av debattantene var utålmodige menn i tjueårene: hardingen Laurents Hallager 25 år Men det har seg altså slik at Ivar Aasen skrev aldri nynorsk bortsett fra da han skulle vise eksempler på nynorsk. Da han lærte å skrive lærte han Han skjønner ikke hvor de vestlandske fjellene har blitt av. Han skildrer.

Nynorske aviser, blad og tidsskrift - Allkunn

 1. Nynorsk i Bergen skaper problemer for oss innvandrere. - Mange skriver sjelden eller aldri norsk. - Jeg vet ikke hvor mange avtaler og ferier vi har brutt fordi det skjer ting hjemme. Marie (24) satset alt mot Tokyo-OL. Så ble bergenseren tvunget til å legge opp
 2. Selv om nynorsk er norsk, så må de faktisk tenke helt annerledes når de skal lære seg å skrive nynorsk. For noen elever byr ikke dette på problemer, men for de aller fleste er det faktisk en så stor utfordring at de gir opp. De fleste norske elever har (dessverre!) et altfor ubevisst forhold til språket sitt og sliter med å skrive godt når de må fokusere på grammatikk
 3. I mange tilfeller har du behov for å vite hvor mange ord du har totalt i en oppgave, artikkel, blogg, Facebook eller LinkedIn-innlegg. I Word har du en innebygget funksjon som viser dette praktisk nederst på venstre side. Da vet du alltid hvor mange ord din artikkel består av. Kjekt for deg som skriver oppgave eller artikke
 4. Bevar nynorsk i skolen. Rød Ungdom er for å opprettholde nynorskundervisningen i skolen. Nynorsk er den andre halvdelen av det norske språket, og bør derfor være en naturlig del av norskfaget.Når det er sagt, så er det ikke rart at norske elever er lei av nynorsk, når store deler av undervisningen i dag går ut på å pugge grammatikk og gloser
 5. Nynorsk. Som norsk leverandør av alle former for språktjenester, er nynorsk en selvfølgelig del av porteføljen vår. Mange offentlige etater publiserer en rekke dokumenter på både bokmål og nynorsk, noe som også er et lovpålagt krav. Majoriteten av de som skriver, har bokmål som førstespråk og behersker ikke nynorsk på morsmålsnivå
 6. isterens kontor få plass til i én liten stillingsannonse på nynorsk? Mange mener det må være tilstrekkelig at elevene får oppleve gleden ved nynorsk litteratur. Jeg tror ikke at slike gleder alene vil gjøre elevene i stand til å skrive tekster på nynorsk
 7. Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Bokmålsordboka: Oppslagsord: Ordbokartikkel: hvor. hvor adv. I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet hvor hvor mange vil du ha? hvor mange vil du ha? // i avhengig spørresetn: den kjolen skal jeg ha,.

Likevel er det visse skilnader, og når vi skal skrive nynorsk, er det vel så viktig å gjere seg kjend med dei nynorske orda som å lære seg den nynorske grammatikken. Mange har lært at visse ord er «forbodne» på nynorsk, særleg ord med ledda an-, be-, -else og -het - For meg som arbeider i en del av kommunen med mange medarbeidere fra andre land, er nynorsk et direkte hinder i all skriftlig kommunikasjon, skriver en som er ansatt i kommunen. - Stort. Finn ut hvor du vil sende inn leserinnlegget før du begynner å skrive Vær oppmerksom på at redaksjonen kan korte ned innlegget Ikke skriv for langt/for mye - det skal ikke være kjedelig er gjentagende. Kom til poenget. Du kan bruke humor og ironi Ikke bruk forkortelser - du vet ikke om alle leserne kjenner til diss

Nye tall for språket i den norske skole

Skriver du bokmål og ønsker teksten din oversatt til nynorsk? Tansas oversetter vil da kunne hjelpe deg. Du markerer teksten du ønsker oversatt, og Tansa foretar raskt en basisoversettelse til nynorsk. Oversettelsen gjøres i utgangspunktet til moderne nynorsk, men kan kjapt tilpasses en annen språkprofil om det er ønskelig Dette gjelder kanskje særlig hvis du skal jobbe i det offentlige/rikskringkastingen (NRK) i en stilling hvor du skal snakke/skrive ting på nynorsk. Men det er slett ikke alle jobber som krever det. Det er uansett uvanlig å søke disse jobbene uten å beherske nynorsk. Det er altså veldig få ting du ikke kan bli dersom du får fritak i nynorsk La elevene lære å lese nynorsk, og heller bruke tid på å lese nynorske tekster, fremfor å skrive. Det er mange som heller må få mer tid til å jobbe med hovedmålet sitt. Bokmål, nynorsk, engelsk og for noen et fremmedspråk blir for mange for mye. Motivasjonen for norskfaget synker, og det går utover skriveferdighetene Mange kandidater gjør det, og det er uheldig på den måten at man kommer skjevt ut allerede fra begynnelsen. Du kan bruke innholdet i oppgaveteksten, men da må du skrive om og formulere noe med egne ord

Klassestørrelse | SL

5 tips til bedre nynorsk - MentorNorge - Blog

Det å skrive leserinnlegg i avisene er kanskje den mest undervurderte måten å drive påvirkningsarbeid på. Det er enkelt, billig og effektivt. Her finner du noen enkle tips for å komme i gang. Visste du at leserbrevsspaltene leses av over 60 prosent.. Lytt, spill, skriv ut, surf og ring. Du finner alt du trenger hos Clas Ohlson. Smarte produkter og løsninger har vært vår lidenskap siden 1918 Bokmålsordboka og Nynorskordboka er også tilgjengelige i appen Ordbøkene. Med appen har du ordbøkene i lomma hvor du enn er, og du kan søke i dem når du ikke har nettilgang. Appen er gratis og kan lastes ned på iPhone og Android-telefoner. Du finner appen her: Android | iOS For å måle hvor mye nynorsk og bokmål som brukes på nettsidene, anbefaler Språkrådet å søke på ordene «ikkje», «ikke», «frå» og «fra». Resultatet da UiA gjorde søket viste at universitetet har 5,1 prosent av sine nettsider på nynorsk, opp fra 4,3 prosent

Den store dialekt-flukten: Barn og unge dropper dialekt – VGNå synes Märtha Louise at hest er best igjen – VG

Skrivetest Norwegian - 10FastFingers

 1. Er det mange som staver dette feil på nynorsk? Skriver de «ankje»? - Arbeidet med den ordboka har nettopp starta, i alfabetisk rekkefølge, og det er rett at vi førebels berre har fått på plass ordet «anke». Det er eit viktig ord. Men meir kjem, lover Urke. Finansieres med salærfry
 2. Nynorsk som skolefag Sidemålsdidaktikk Det er ikke mulig å avgjøre akkurat hvor mange språk som er i bruk, ettersom man ikke har gode nok kriterier for å skille mellom forskjellige språk og dialekter. - bruke tid på å skrive nynorsk, for å lære nynorsk
 3. Å skrive nynorsk er noe de aller fleste elevene i norsk skole skal kunne. På denne siden får du hjelp til dine nynorsk oppgaver. Du finner en rekke eksempler på nynorsk oppgaver skrevet av elever på videregående skole og grunnskolen
 4. mening: jeg går språk og litteratur på NTNU, og måtte skrive 50% av nordisk-eksamenene
 5. ativer skrives ofte annerledes på nynorsk enn på bokmål. Personlige pronomen. Her finner du en oversikt over de personlige pronomenene på nynorsk. Formene som er forskjellige fra bokmål, er skrevet i fet skrift. Det er lurt å ha skjemaet foran seg når en skriver
 6. Bokmål er upopulært blant mange nordmenn fordi den er et skilsmissebarn fra vår fortidige ekteskap med Danmark. Mange kommuner, for eksempel Bergen, har sverget til nynorsk. De føler seg annerledes fordi de skriver nynorsk og er stolt av det. Jeg må presisere at nynorsk er et offisielt skriftspråk med skriveregler og grammatikk
 7. dre teoretisk når ein får ei meir praktisk vinkling. Skriving på nynorsk

Nynorsk som talemål - Språkråde

 1. utt Du har 83 riktige ord og du har 1 feile ord
 2. Hvor mange prøver må vi som elever ha for at læreren skal kunne sette en stanpunkt karakter? Jeg har hatt en prøve i nynorsk der jeg fikk 2+. Underfagsamtalen sa hu at jeg kom til å få 2-er som stanpunkt..
 3. Vi håper du blir litt klokere etter å ha lest denne artikkelen om fordypningsoppgaven (tidligere kalt særemne). Innledning. Et av kompetansemålene i læreplanen i norsk for studieforberedende utdanningsprogram Vg3 er en selvvalgt fordypningsoppgave: «Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gjennomføre en selvvalgt og utforskende fordypningsoppgave med språklig, litterært eller.
 4. st i arbeidslivet, og du kan komme opp i situasjoner hvor du trenger tegnspråk til hjelp også videre, også videre. Det er mye man kan si, og det er mange muligheter,og fag vi kan bytte ut nynorsken med så det er ikke det.
 5. Mange skrivere har mulighet for trådløs tilkobling. Dette er en nyttig funksjon som gjør at du slipper å strekke kabler for å koble til skriveren. I tillegg kan alle brukere av et bestemt nettverk benytte samme skriver som er koblet til dette nettverket

- Men er 25 prosent nynorsk egentlig en realistisk målsetting for et hovedstadsuniversitet hvor andelen ansatte og studenter som skriver nynorsk, er langt lavere enn 25 prosent? - Universitetet må forholde seg til kravene som loven stiller. - Hva slags konsekvenser vil det få for enhetene å unnlate å oppfylle målloven - Men det er selvfølgelig også mange tilfeller der svenske substantiver er mer lik bokmål, som for eksempel säkerhet-sikkerhet (tryggleik) og verklighet-virkelighet (røyndom), framholdt Torp, og viste til en undersøkelse som slår fast at svenskene faktisk forstår nynorsk noe bedre enn bokmål Sterke verb har ikke endelse i preteritum. Dette er en liste over sterke verb i nynorsk. En del verb kan ha både sterk og svak bøyning. De formene som er svake, er merket med en stjerne (*) Jeg har fritak i nynorsk,men må skrive nynorsk. Er dette lov? 17.09.2020 2020 Videregående skole; Fritak fra nynorsk? 23.03.2018 2018 Skolehverdag; Kan jeg få fritak fra nynorsk? 22.11.2018 2018 Skolehverdag; Får jeg fritak fra nynorsk? 29.08.2018 2018 Utdanning; Kan jeg få fritak fra nynorsk fordi jeg kan mange andre språk? 25.10.2012.

Object moved

SSB: Nynorsk er på historisk bunnivå i Norg

 1. Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk, og innholdet er vitenskapelig fundert. Store norske leksikon er eid av den ideelle organisasjonen Foreningen Store norske leksikon. Vår visjon er at nordmenn skal finne kunnskap av høy kvalitet fritt tilgjengelig på nett.
 2. Hvor mange stavelser har ordet? Hent riktig antall baller. Personvern. Kontakt os
 3. Mork skriver at prosentdelen nynorsk i målloven ikke har sammenheng med tallet på nynorskbrukere i samfunnet, så også Økland: «ungdommen eg kjenner er mykje meir oppteken av nynorsksaka enn mange eldre». Les også: Jeg lurer på hvor lang tid det vil ta før Aasbrenn og andre nynorskaktivister skjønner dette
 4. Hvordan skrive en kronikk. En kronikk er en litt lengre artikkel som er saklig og informativ, men ikke tørr. Det er ofte et • Husk å sjekk med avisen hvor mange tegn de tillater . Og til slutt: skriveglede gir uttelling! Her er en lenke til en hjemmesiden til Magne Lindholm
 5. oritetsspråk i Norge. Det er en kjent sak at motstanden mot nynorsk er enorm, spesielt på det sentrale Østlandet, og etter at Oslo Arbeiderparti vedtok å gå inn for å fjerne sidemålet i skolen, har debatten rundt språkstriden blusset skikkelig opp igjen. De
 6. Men du får vite hvor mange oppgaver du svarer riktig på. Når du åpner oppgavene, kan du velge om du vil gjøre dem på bokmål eller nynorsk. På prøvedagen tar du prøvene på pc, så det er lurt å øve med vanlig pc
 7. Skjema for forliksklage (35 kB pdf) (nynorsk) Du kan ha vedlegg til skjemaet hvis du ønsker det. Send skjemaet med eventuelle vedlegg til forliksrådet som skal behandle saken. Som regel er dette forliksrådet i den kommunen hvor motparten bor. Finn adressen til forliksrådet
Margretas joik - en minnekunst - DigitaltMuseumSukkerrør: mai 2010

Med denne lista klarer bokmålselever å kvitte seg med de

Fortell oss hvor mange sider du sannsynligvis vil skrive ut per måned, og hvor mange år du trolig kommer til å bruke skriveren. Klikk på Beregn Les mer Spar 90 % av blekkostnadene 1 Fordeler. Ikke alle skrivere med blekktanksystem er like. Epson er nyskapere i denne bransjen, og har flere års erfaring i å utvikle og forbedre denne. Artikler er som mange andre tekster delt opp i en innledning, hoveddel og en avslutning, du bør følge dette oppsettet. I innledningen skal du bare skrive kort om hva du vil skrive om, på en måte presentere temaet ditt. Skrive litt om hva du vil diskutere og legge vekt på. Men viktig at innledningen er kort Mangler: nynorsk 1dikt om kjærleik - Bøker - CDON. NRK ba denne trioen om å håndplukke Norges 1beste dikt : Eirik Vassenden som er professor i nordisk litteratur ved UiB, Marit Grøtta som er . Tidsskriftet er eit av få landsdekkande tidsskrift på nynorsk , og har Han har mange eksempler på det, både i sonettene og i teaterstykkene. Jonsson skriver i at det i drømmen om kjærleikskjelda stråler evige krefter, bak all sorgen. Så han får ikke kilden til å være annet enn en drøm, men ei kjelde med kjærleik/ spring fram i dagen med denne draumen Hvor mye du tjener kommer an på hvor mye den selger. I noen tilfeller får du en engangssum når boken gis ut, men det er forskudd på royalties. Så for å få mer må boken først selge så mye at regnskapet går i null

Det fins mange åpenbare årsaker til at dette må bli konklusjonen, en av dem er den økonomiske. Hvor mye koster det å omsette lærebøker fra det ene til det andre språket? For sånn skal det jo være: Hvis du har nynorsk som hovedmål, kan du stille krav om at læreboka di er skrevet på nynorsk. Og vise versa Fikk i oppgave å skrive en stil på nynorsk om en som er alene. Her er resultatet! Ble ganske fornøyd med den :) hvor jeg forteller henne hvor levende hun skriver, og takker henne for alle de gode bøkene hun har gitt oss. Det er ufarlege løgner som kan gjere kvardagen litt betre for mange av oss. Skrevet i 10. klasse. Artikkel English Nynorsk Hjelp Sigrid Fjell Nævdal Logg ut Forside Mine skjemaer Spørreskjema til ungdommer i MoBa Side 1 Før du fyller ut skjemaet må du skrive inn pinkoden fra brevet i feltet under. Tast inn PIN-koden din her: Fritid I løpet av en uke, hvor mange dager gjør du vanligvis følgende utenom skoletiden? Sett ett kryss for hver linje Brønnøysundregistera har ein ambisjon om å være regjeringas viktigaste verktøy for forenkling i samfunnet. Det gjenspeilast i aktivitetane og satsingane våre Tverrfaglige kopiark er en serie med bøker for lærere på småskoletrinnet. Her finner læreren arbeidsark , oppgaver og spill til kopiering , samt ideer og forslag til videre arbeid. Høst og Vinter er knyttet til årstidene, Tea Time er til engelskundervisningen og Lærer, jeg er ferdig! Kan brukes nesten når som helst, hvor som helst og av hvem som helst Virulens er en mikroorganismes evne til å fremkalle sykdom. Hvor virulent en mikroorganisme er, kan avgjøres ut fra hvor mange personer i en befolkning som blir syke hvis de utsettes for mikroorganismen. Et annet mål for virulens er hvor raskt mikroorganismen og dermed infeksjonen sprer seg gjennom kroppen, og hvor stor sykelighet og dødelighet infeksjonssykdommen har

 • Formann lønn.
 • Corgi welpen kaufen.
 • Kreisbote füssen online lesen.
 • Rubikon modell beispiel sport.
 • Chapati tanzania.
 • Ihk karlsruhe öffnungszeiten.
 • Hva koster service på porsche 911.
 • Jan bokløv sykdom.
 • Wg gesucht essen.
 • Wetter malbun livecam.
 • Alkoholismens olika stadier.
 • Cha cha cha drehung.
 • Privat pengeinnsamling.
 • Vita hjertego olje pris.
 • Mercedes sls electric price.
 • Preparing for the general data protection regulation gdpr 12 steps to take now.
 • Åke wilhelmsson svt.
 • Gråkall kofte med rundfelling.
 • Wwe royal rumble 2018 full match.
 • Det gamle hellas snl.
 • Diskriminering i norge i dag.
 • Chromecast setup mac.
 • Regndusj pris.
 • Sofia the first characters.
 • Qrcode online.
 • Apple pc laptop.
 • Icloud nyckelring windows.
 • Sommersemester ferien.
 • Passato remoto di fondere.
 • Motorsykkel deler.
 • Interrail europa tips.
 • Blade and soul 2017.
 • Fröer.
 • Uni darmstadt bwl.
 • Mathematica online free.
 • Use case diagram online tool.
 • Blokkmetoden matte.
 • Mindener tageblatt abo kündigen.
 • Adapter type 2 schuko.
 • Alkoholismens olika stadier.
 • Toyota 4runner.