Home

Afrikastudier uio

Emner innen kultur, religion, asiatiske språk, Asia- og

Kontaktpunkter UiO. Adresse. Universitetet i Oslo Boks 1072 Blindern 0316 Oslo. Nødnummer. Ved brann, ulykker og alvorlige hendelser ring 22 85 66 66. Ansvarlig for denne siden. Studieredaktør. Logg inn Logg ut meny MØNA4592 - Masteroppgave i Midtøsten- og Nord-Afrikastudier (nedlagt) Alt du trenger å vite om masterløpet ditt ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Tidligere gitte emner på studieretningen . KOS4002 - Feltarbeid som metode og praksis (nedlagt Les denne saken på UiOs nettsider. Studieretningen hadde siste opptak høsten 2014 og erstattes av Middle East Studies fra høsten 2015

Oppbygging og gjennomføring - Midtøsten- og Nord-Afrika

Metode skal redegjøres tydelig for. Som for andre områdestudier er analytisk tilnærming innen Midtøsten- og Nord-Afrikastudier i hovedsak idiografisk og fortolkende i sin karakter, og det er ikke et generelt krav om bruk av eksplisitt teori. Studenten oppfordres likevel til bruk av teori fra sitt fordypningsfag der det er relevant og nyttig Her finner du alt av informasjon om utdanning innen AFRIKASTUDIER (Bachelor).Studiet går under: Samfunnsfag, psykologi.Det er 32 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 2 studiesteder. Det er registrert 51 relaterte studier, og det finnes 3 relaterte yrker til utdanningen AFRIKASTUDIER (Bachelor) Det foreligger et faglig godt begrunnet forslag fra deler av Afrika-miljøet ved UiO om etablering av et Senter for Afrikastudier. Såfremt HF og UiO velger å satse på et Senter for Afrikastudier vil stillingen på IKOS kunne tilpasses denne satsningen ved ledighet i 2011 KU udbyder afrikastudier som en 2-årig kandidatuddannelse. Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide. Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet. Adgangskrav For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse

Han er opptatt av sosiale, kulturelle, etiske og utdanningspolitiske aspekter ved naturvitenskap i skole og samfunn. Dessuten har han vært engasjert i spørsmål som naturvitenskap knyttet til kjønn, utviklingsland, internasjonalisering og globalisering, melder UiO i en pressemelding. 2012 Fagmiljøet i Midtøsten- og Nord-Afrikastudier Her finner du alt av informasjon om utdanning innen AFRIKASTUDIER (Master).Studiet går under: Samfunnsfag, psykologi.Det er 12 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 2 studiesteder. Det er registrert 66 relaterte studier til utdanningen AFRIKASTUDIER (Master) Mulig etablering av Senter for Afrikastudier (SAS) ved UiO. Man kan tenke seg flere forskjellige modeller som kan fasilitere etableringen av SAS-UiO, men det er i utgangspunktet naturlig at et slikt initiativ forankres på HF/IKOS, hvor Afrika områdestudium allerede er pågående

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen AFRIKASTUDIER (årsstudium). Studiet går under: Samfunnsfag, psykologi. Det er registrert 45 relaterte studier til utdanningen AFRIKASTUDIER (årsstudium) Faglige interesser. Jeg har en tverrfaglig bakgrunn med fordypning i religionshistorie, islamstudier, og litteraturvitenskap. I min forskning har jeg fokusert på religions- og kulturmøter mellom muslimer og kristne: fra konverteringer i iberisk middelalder, via kulturmøter i hammam på 1800-tallet, til litterære skildringer av nord-afrikanske fremmedarbeidere i Paris Her finner du alt av informasjon om utdanning innen AFRIKASTUDIER (Associate degree).Studiet går under: Samfunnsfag, psykologi.Det er 3 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 16 relaterte studier til utdanningen AFRIKASTUDIER (Associate degree) Han har også vært styremedlem i forskningsnettverket for Afrikastudier i Norge. - Jeg vil jobbe for økt bevissthet om bruken av midlertidig ansatte, og at vi anerkjennes som viktige for virksomheten ved UiO gjennom gode arbeidsforhold og integrering i fagmiljøene, sier Standal

Afrikastudier passer for deg som er interessert i det afrikanske kontinentet og det mangfoldet som finnes av folk, kultur og natur. Lignende programmer. Humanistiske fag - emnestudier (Årsstudium), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Nødnummer. Ved brann, ulykker og alvorlige hendelser ring 22 85 66 66. Ansvarlig for denne siden. studieredaktor@admin.uio.no. Logg inn Logg ut men 2006 var rekordåret da hele 103 UiO-studenter valgte å utveksle til Afrikanske universiteter. -⁠ Det er kjempedumt at så få interesserer seg i et så stort og spennende kontinent. Man skulle tro at studenter ved utviklingsstudiene ville fokusere på Afrika, som er det mest potensielle område, sier Kristin Bjorå, student ved studieretningen Afrika sør for Sahara ved Universitetet i. 1. Plassering av Senter for Afrikastudier - Det bør åpnes for at det foreslåtte Senter for Afrikastudier (SAS) eventuelt kan ligge ved IKOS. Liksom et Senter for Islamstudier kan det ligge her, ved HF eller ved UiO sentralt (på linje med SUM). - Det bør ikke stå at det kan ligge ved SV

Tvangsekteskap? Tyrkere om frivillighet og press Sibel Thorsen Kocabas MØNA4592 - Masteroppgave i Midtøsten- og Nord-Afrikastudier (30sp) Program for Asiatiske og afrikanske studier Artikkel på UiO.no 7. april 2015. Prisvinnere fra HF. 2012 Fagmiljøet i Midtøsten- og Nord-Afrikastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk; 2007 Professor Trond Berg Eriksen, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk; 2006 Førsteamanuensis Kari Vogt, Institutt for kulturstudier og orientalske språ UiOs formidlingspris i år går til Fagmiljøet i Midtøsten- og Nord-Afrikastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Det humanistiske fakultet, skriver UiO i en pressemelding.. Fagmiljøet omfatter i alt 24 personer som representerer en betydelig bredde Her finner du alt av informasjon om utdanning innen AFRIKASTUDIER (Bachelor).Studiet går under: Samfunnsfag, psykologi.Det er registrert 51 relaterte studier, og det finnes 3 relaterte yrker til utdanningen AFRIKASTUDIER (Bachelor) Tilbyr afrikastudier. Universitetet i Bergen har lagt ned sitt tilbud innen utviklingsstudier. Norge teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim tilbyr ikke utviklingsstudier, men har et tverrfaglig tilbud innen afrikastudier. Det kombinerer temaer fra historie, geografi og sosialantropologi. Faget har flere søkere i år enn i fjor

Foto: UiO Forskningsprisen går i år til professor Mats Carlsson ved Institutt for teoretisk astrofysikk på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Hans Formidlingsprisen går til fagmiljøet i Midtøsten- og Nord-Afrikastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Det humanistiske fakultet Den 11:e internationella konferensen för Mande-studier, som organiseras av Mande Studies Association och Forum för Afrikastudier, Uppsala universiter, kommer att äga rum 13-17 januari 2021. Mer info, klicka på bilden . En ny studie av säkerhet underifrån i Burkina Faso finns nu publicerad och tillgänlig online Segmentering og segregering Kafalasystemets effekt på arbeidsmarked og samfunn i GCC-landene Roald Johansen MØNA 4590 (60 studiepoeng) Masteroppgave i Midtøsten- og Nord-Afrikastudier

Midtøsten- og Nord-Afrika-studier (studieretning) - Asia

ii Sammendrag Denne oppgaven tar sikte å belyse røttene til den islamske legitimeringen for al-Qa´idas globale jihad mot USA og Vesten. Mer spesifikt forsøker den å vise i h Chris Holmsted Larsen har en ph.d. i samtidshistorie fra Roskilde Universitet fra 2016, og en mag.art i Historie fra Københavns Universitet i 2006. Hertil har han en mastergrad i Afrikastudier, Københavns Universitet, 2003, og en en mastergrad i Historical Research og International Relations, Lancaster University, 2001 Korrelasjonen er selvfølgelig større i matte og fysikk enn i f.eks. Afrikastudier. Svaret er ja, selv om høy IQ ikke nødvendigvis betyr at man får gode karakterer i alt er det en korrelasjon mellom gode karakterer (B og A) på universitetsnivå, la oss si UiO? Jeg har 100 i IQ, vil jeg oppnå en bachelor uten problemer.

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen INTERNASJONALE STUDIER (Master).Studiet går under: Samfunnsfag, psykologi.Det er 47 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 7 studiesteder. Det er registrert 66 relaterte studier, og det finnes 4 relaterte yrker til utdanningen INTERNASJONALE STUDIER (Master) b.o.utvik@ikos.uio.no Lars Gule, Bjørn Olav Utvik, Eivor Oftestad, Mina Bai og Åste Dokka skriver om religion i Klassekampen hver torsdag. Artikkelen er oppdatert: 9. mars 2017 kl. 15.4 Yasemin Yildiz er tolk, oversetter tyrkisk, og har studert Midtøsten- og Afrikastudier ved UiO. Hun er feminist, aktivist og humanist. Opprinnelig publisert på Radikal Portal. Gjenpublisert i sin helhet på utrop.no med Yildiz` og Radikal Portals godkjenning

MØNA4590 - Masteroppgave i Midtøsten- og Nord-Afrika

AFRIKASTUDIER (Bachelor) i USA - Skoler Studier

 1. 56.5 60 Alle 56.5 132 Alle UIO 185212 Norsk som andrespråk, årstudium 43.0 7 Alle 43.0 10 Alle UIO 185222 Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium 55.7 28 43.5 10 55.7 77 43.5 23 UIO 185233 Realfag o.i. o.i. Alle Alle UIO 185238 Statsvitenskap, årsstudium 53.5 112 45.2 53 53.5 258 45.2 113 UIO 185240 Sosiologi, årsstudium 53.6 160 46.0 74 53.6 388 46.0 164 UIO 185272 Kunsthistorie.
 2. UiO tillater noe som heter enkeltemnestudent - dvs. at du ikke søker i det vanlige opptaket, Tror også NTNU og Høgskolen i Oslo har noe på nett, dvs. jeg vet de har afrikastudier ved NTNU og global forståelse ved HiO - men mulig de har flere
 3. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen ANTROPOLOGI (Bachelor).Studiet går under: Samfunnsfag, psykologi.Det er registrert 51 relaterte studier, og det finnes 3 relaterte yrker til utdanningen ANTROPOLOGI (Bachelor)
 4. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er et statlig universitet i Norge, og fra 2016 landets største.Det har hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund.. NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge, og har også et bredt tilbud innen naturvitenskap, medisin, humaniora og samfunnsvitenskap, i tillegg til profesjonsutdanning innenfor blant.
 5. Forsiden UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for informatikk UiO UiO Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet For ansatt 1 UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 6/13 Sak nr.: 2010/13430 Møte: Framtidens fakultet a) Lederroller ved fakultet og institutt b) Organisering av tekniske tjenester.

Yasemin Yildiz er tolk og oversetter tyrkisk, har studert Midtøsten- og Afrikastudier ved UiO. Hun er feminist, aktivist og humanist. Siste artikler. Bærekraftige velferdstjenester - for mennesker, ikke markedet: En lesende sosialists spørsmål - Verdensdagen for psykisk helse Afrikastudier på engelska våren 2021 2020-10-05 Claudia Merli i Anthropology Today 2020-10-02 Claudia Merli om Genus och Kultur i södra Thailand, 26 Sept 2020-09-25 Birgitta Meurling i Göteborgs studentradio 2020-09-15 Sten Hagberg: Rätt avsätta en president Ved UiO er ex.phil. 10 studiepoeng. Ex.phil. inngår som en del av første eller andre semester for alle studentene. UiO tilbyr studentene både seminarmodell og eksamensmodell. Eksamen i seminarmodellen gis som seminaroppgave. For at seminaroppgaven skal vurdere

Prisen for god forskningsformidling ved Universitetet i Oslo (formidlingsprisen, UiOs formidlingspris) er en av Universitetet i Oslos fire priser som tildeles ansatte ved universitetet. De andre prisene er Forskningsprisen, Innovasjonsprisen og Læringsmiljøprisen b.o.utvik@ikos.uio.no Lars Gule, Gyrid Gunnes og Bjørn Olav Utvik skriver om religion i Klassekampen hver torsdag. Artikkelen er oppdatert: 6. september 2016 kl. 13.1 NTNU 194868 Afrikastudier, bachelor NTNU 194870 Europastudier med fremmedspråk, engelsk 38.1 2 10 38.1 8 NTNU 194875 Politisk økonomi 43.8 28 121 UIO 185073 Idéhistorie, bachelor UIO 185074 Norrøne og keltiske studier UIO 185170 Engelsk, årsstudium UIO 185174 Fransk, årsstudiu

Medisinstudiene topper listen. Samordna Opptak offentliggjorde i dag søkertall og opptakskrav for studiene ved offentlige skoler. 103 400 personer har søkt om studieplass fra høsten 2010 b.o.utvik@ikos.uio.no Lars Gule, Bjørn Olav Utvik, Eivor Oftestad, Mina Bai og Anne Kalvig skriver om religion i Klassekampen hver torsdag. Artikkelen er oppdatert: 29. november 2017 kl. 09.3 Her finner du alt av informasjon om utdanning innen KRIMINOLOGI (Bachelor).Studiet går under: Samfunnsfag, psykologi.Det er registrert 51 relaterte studier, og det finnes 1 relatert yrke til utdanningen KRIMINOLOGI (Bachelor)

b.o.utvik@ikos.uio.no Lars Gule, Bjørn Olav Utvik, Eivor Oftestad, Mina Bai og Åste Dokka skriver om religion i Klassekampen hver torsdag. Artikkelen er oppdatert: 30. januar 2017 kl. 11.2 Mo i Rana Alle Alle 204342 Økonomi og ledelse 38.6 29 36.5 16 38.5 46 35.4 25 204164 økonomi/ledelse, års Alle Alle Universitetet i Oslo (UiO) 2013 2012 ORD ORDF ORD ORDF ----- ----- ----- ----- ----- 185615 Allm. litt.vit. års. 53.6 80 42.4 21 54.0 96 44.3 14 185922 Allmenn litteraturv

Skal vi ha en uoffisiell kåring av det mest ubrukelige bachelorstudiet som finnes i dagens utdannings-Norge? Jeg ser ikke for meg at BI sin bachelor i reiselivsledelse akkurat er noen sikker vei til en godt lønnet og utfordrende jobb. Kan neppe være noen god investering de 175.000 kronene et slikt studie vil koste Det er viktig å forstå at avkoloniseringsideologien som SAIH vil innføre i Norge, ikke bare handler om å få flere stemmer fra den tredje verden inn i pensum, undervisning og forskning i fag som har denne som studieobjekt, slik som sosialantropologi og afrikastudier Vis Eric Fossengen Torsøes profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Eric Fossengen har 5 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Eric Fossengens forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter Ex phil ntnu. Ex.phil., Ex.fac. og perspektivemne er obligatoriske i alle bachelorprogram og femårige masterprogram ved NTNU Faglig innhold.Emnet gir en introduksjon til problemstillinger innen kunnskaps- og vitenskapsteori, etikk og politisk filosofi. Ulike syn på natur, menneske og teknologi tas opp til drøfting, i tillegg til spørsmål om relasjonen mellom individ og samfunn Examen. Biologi (bachelor) - Universitetet i Oslo - uio . Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Master's degree, Biologi. 2012 - 2018. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Utveksling. Ved å benytte NTNUs nettsider samtykker du i at vi kan etterlate informasjonskapsler i din nettleser

Afrikastudier UddannelsesGuide

NTNU 194104 Afrikastudier, årsstudium NTNU 194109 Yrkesfaglærerutd. bygg- og anleggsteknikk UIO 185211 Nordisk, særlig norsk språk og litteratur UIO 185212 Norsk som andrespråk UIO 185222 Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium UIO 185233 Realfa Poenggrenser hovedopptak juli 2016 I denne rapporten vises poenggrenser ved hovedopptaket 20. juli i 2016 og tilsvarende opptak i 2015. Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass Mo i Rana Alle Alle Alle Alle 204342 Økonomi og ledelse 38.6 44 36.2 25 38.6 29 36.5 16 204164 økonomi/ledelse, års Alle Alle Alle Alle Universitetet i Oslo (UiO) 2014 2013 ORD ORDF ORD ORDF ----- ----- ----- ----- ----- 185615 Allm. litt.vit. års. 49.6 29 Alle 53.6 80 42.4 21 185922 Allmenn litteraturv o.i. 43.0 33 201481 Historie, bachelor Alle Alle Alle Alle 201179 Historie, årsstudium Alle Alle Alle Alle 201260 IT og informasjonssystemer, bachelor 47.0 294 38.5 106 44.5 176 37.4 64 201189 IT og informasjonssystemer, årsstudium 50.0 145 36.0 32 44.5 32 Alle 201440 Idrett, bachelor 44.7 182 42.1 99 44.1 120 41.1 79 201649 Idrett, årsstudium 45.5 202 44.1 128 43.5 163 42.2 114 201767.

Vis Sara Bondøs profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Sara har 11 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Saras forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter Universitetet i Oslo (UiO) Master's degree Midtøsten og Nord-Afrikastudier. 2011 - 2013. Hospiterte ved ambassaden i Riyadh, Saudi Arabia, våren 2012. Masteroppgave om religionsfrihet i Saudi Arabia. Universitetet i Bergen/Universitetet i Oslo-Diverse . 2007 - 2011 Vis Karine Østtveits profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Karine har 5 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Karines forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter DEBATT Debatt: Opprop til støtte for Amal Aden Trusselen mot Amal Adens ytringsfrihet er i grunn en trussel mot alles ytringsfrihet Å sende anonyme drapstrusler til skribenten er ikke bare. UIO 185221 Tegnspråk, årsenhet UIO 185222 Tverrfaglige kjønnsstudier, årsenhet UIO 185233 Realfag, årsenhet UIO 185272 Kunsthistorie, årsenhet 55.7 56.7 UIO 185306 Matematikk, informatikk og teknologi UIO 185308 Kultur og kommunikasjon UIO 185327 Biologi UIO 185437 Musikkvitenskap UIO 185438 Samfunnsgeografi 51.3 UIO 185439 Estetiske studie

Arkeologi og konservering (bachelor) - Universitetet i Osl

Formidlingsprisen - Universitetet i Osl

AFRIKASTUDIER (Master) - Skoler Studier Utdanning

Video: AFRIKASTUDIER (årsstudium) - Skoler Studier Utdanning

Ragnhild Johnsrud Zorgati - hf

Menneskene: nettstudenter, nettlærere, styre, kvalitetsråd, internasjonale rådgivere og partnere som er involvert i nettkurs og nettstudier ved NooA Krav til universitetet,der man har studert: NTNU,UiO,UiB og lignende. Karakterkrav: minst B,men ofte A eller blanding av A og B. Hva man har studert er ofte lite relevant. Den heter vel karrierestart den nettsiden jeg snakker om. I og med at du ønsker å undervise,noe som også er veldig viktig,så må du nesten ta det ene året med matte

Norwegian University of Science and Technology (NTNU) | 121,438 followers on LinkedIn | Knowledge for a better world | The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim represents academic eminence in technology and the natural sciences as well as in other academic disciplines ranging from the social sciences, the arts, medicine, architecture to fine art 1 UiO Til Fra Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Vedtakssak Møtenr.: 4/2013 Møtedato: 17. juni2013 Notatdato: 4. juni 2013 Arkivsaksnr.: 2013/3294 Sàksbehandler: Jonny Roar Sundnes og Åshild E. Lunde, Studieavdelingen SAKSTITFEL: Universitetet i Oslos studieprogramportefølje for studieåret 20 14/2015.

AFRIKASTUDIER (Associate degree) i USA - Skoler Studier

I tillegg har han Praktisk Pedagogisk Utdanning fra NTNU, diverse fysikkfag fra UiO og IKT i læring 1, 2 og 3, videreutdanning fra Høgskolen i Sør-Trøndelag. Thomas Lervik Engåvoll har mange års erfaring som lærer og underviser nå i fysikk, kjemi, matematikk, naturfag og geografi på Røros videregående skole Sitter og leser til eksamen, har litt eksamensnerver kan man si. Veldig redd for å stryke og dermed miste støtten fra Lånekassen. Derfor lurer jeg på hvordan det har gått med gratisfagene de hadde før. De har gjort om på noen av dem, vet jeg. F.eks. har psykologifagene ikke avkrysningseksamen len.. Nettlærere på NooA. NooA er en nettskole og alle nettlærere og studenter møter hverandre på nettet og på skolens møteplasser.. Pedagogen er NooAs elektroniske lærerværelse der nettlærere og kursutviklere kan få tips og råd fra skolens administrasjon i tillegg til å utveksle erfaringer om nettpedagogikk og andre spørsmål som opptar dem.. To av rådene vi gir til våre nettlærere er

Disse vil representere de midlertidig - uniforum

Jeg tar afrikastudier, og fredagsforelesningene er ekstra bra fordi du introduserte meg for glamorøs fredag. Det er ingenting som litt glam i hverdagen! Bloggen din er et lyspunkt i en ellers så travel studenthverdag. Har jobbet endel år på UiO, men er nå prosjektleder i fagbevegelsen Begynner på bachelor i Afrikastudier på NTNU om et par uker, og gleder meg veldig til det. Inntil videre er planen å bare gå første året, og så begynne på teknisk kybernetikk (sivilingeniør) neste høst, men jeg venter og ser hvordan jeg trives på Dragvoll dette første året Det vises i den forbindelse til UiO som har en annen praksis for klagebehandling enn NTNU. 4.5. Samfunnsrelevans. 4.5.1. Kandidatundersøkelsen fra 2009. I 2009 gjennomførte NTNU en kandidatundersøkelse. Fakultetet har gjennomført en analyse på deler av dette materialet og resultatet fremgår av figuren nedenfor

Afrikastudier, Norges teknisk-naturvitenskapelige

Informasjon: via j.o.gordeladze@medisin.uio.no (e-mail) eller via www.legeassistenten.net (hjemmeside under utarbeidelse) Massør- yrket du kan ta med overalt «Man bør lønnes på bakgrunn av den Med en utdannelse til massør er du - ekspert på muskler jobben man gjør og ikke hvor godt - selvstendig og uavhengig man er likt.» - fri til å velge arbeidstid og arbeidssted Liv Andreassen i. Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU) er eit offentleg universitet som opphavleg berre låg i Trondheim, men som frå 1. januar 2016 vart slege saman med Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag som eitt universitet med namnet Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU), og såleis fekk campus fleire stader i landet

Semesterside for MØNA4592 - Vår 2017 - Universitetet i Osl

Tverrfakultært tilbud - Afrikastudier i samarbeid med SVT-fakultetet og Det medisinske fakultet har et omfattende tilbud innen EVU, og fakultetet er inne med tilbud i . swahili. musikk. historie. Musikk/dans. Institutt for musikk har økt sin virksomhet innen EVU i betydelig grad de siste årene med tilbud innen . drakt og samfunn. norsk. Kjersti Blauenfeldt Næss is on Facebook. Join Facebook to connect with Kjersti Blauenfeldt Næss and others you may know. Facebook gives people the power.. Pedagogen. Pedagogen er en av NooAs møteplasser.. Pedagogen er NooAs elektroniske lærerværelse der nettlærere og kursutviklere kan få tips og råd fra skolens administrasjon i tillegg til å utveksle erfaringer om nettpedagogikk og andre spørsmål som opptar dem. På denne måten kan lærerne få nytte av og bidra i NooAs store læringsmiljø 16 * Merk at UiO, UiB og NTNU har studium i einskilde språk som ikkje har eige fagområde eller studiumnamn, sjå lærestadtabellane. Afrikastudier, NTNU B 82. Asiatiske og afrikanske studier, UiO B 90. Allmennlærar. Allmennl.utd. m/uteskole, helse og miljø, Elverum, HH Y 53 Kvar ifrå fekk pietistane det pedagogiske slagordet: Bryte barnets vilje. Det synest som vi møte det igjen i postmodernistane si ulogiske tenking og i deira interesse av å bryte med den kvite mann og halde han utanfor

India-studier med sanskrit, UiO B 94. Japansk, UiB B 91. Japansk med Japan-studier, UiO B 94. Kinesisk, UiB B 91. Kinesisk med Kina-studier, UiO B 94. Midtøsten-studier med arabisk, UiO B 94. Midtøsten-studier med tyrkisk, UiO B 94. Astronomi. Fysikk, astronomi og meteorologi, UiO B 94. Audiograf. Audiografutdanning, HiST B 74. Automatiserin Søkeatferd viser hva folk er opptatt av. I en digital verden er det lett å observere atferd. Ta Samordna Opptak (SO). På listen over de mest brukte søkeordene lå bibliotekar på 176. plass den 4. november. Termen bibliotek lå på 202 plass. Dette er også en form for trafikkdata - som vi kan observere o Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Språk, UiO B 81. Samfunnskunnskap. Afrikastudier, NTNU B 72. Asiatiske og afrikanske studier, UiO B 81. Circumpolar Studies, HBO B 44. Demokrati og rettigheter i infosamfunnet, UiO B 81. Europakunnskap med fremmedspråk,engelsk, NTNU B 72. Europastudier (EU), UiO B 81. Europeiske og amerikanske studier, UiO B 81. Fiskerifag, UiTø B 85.

 • Kalkun egg.
 • Beyond retro.
 • Armani klokke zalando.
 • Sella ronda grün.
 • Hard rock cafe cyprus.
 • Youtube filme deutsch.
 • Harry potter dementoren.
 • Erste hilfe kurs was wird gemacht.
 • Ndr mv.
 • Plac solidarności wrocław rtg.
 • Bygge utepeis med bakerovn.
 • Mary shelley frankenstein analys.
 • Museum für kommunikation frankfurt.
 • Naf veihjelp ikke medlem.
 • Sony xperia user forum.
 • Pub åndalsnes.
 • Flirt med ham.
 • Sunwing waterworld makadi buchen.
 • Bra size chart converter.
 • Yamaha blau lack.
 • Telenor arena sitte eller stå.
 • Lmk varmepumper.
 • Hvordan er det å jobbe på rema 1000.
 • Vilnius cheap spa.
 • Fortunella japonica.
 • Sabina spielrein.
 • Jane the virgin jane by design.
 • Www dsb billetter.
 • Historischer friedhof in weimar.
 • Commodore 64 spiele liste.
 • Fallaskogens drever.
 • Teknobyen hybel.
 • Easypark app.
 • Fanaposten hummer og kanari.
 • Hvor mye kan man ta ut i minibank dnb.
 • Mass effect 2 stop the collectors.
 • Reisevannkoker 0 5 l.
 • Hioa.
 • Scala ludwigsburg gottesdienst.
 • Vennskap psykisk helse.
 • Lista.